Náhle cievne mozgové príhody postihujú o pätinu ľudí viac, než pred piatimi rokmi. Týkajú sa dnes približne dvoch ľudí z tisícky a až 33 % pacientov zomiera do troch rokov. Stále totiž pre nich chýba skorá špecializovaná rehabilitácia, ktorá dokáže predísť stratám životných funkcií a znížiť výskyt vážnych trvalých následkov. Prvé takéto špecializované rehabilitačné pracovisko začne fungovať od pondelka 18. mája 2021 v Hlohovci. Ako prví ho budú môcť využívať poistenci Dôvery.

Cievna mozgová príhoda každý rok tragicky zasiahne do života viac ako 10-tisíc rodín. Prípadov neustále pribúda, kým v roku 2015 ich bolo 10 634, tak v roku 2019 mozgová príhoda postihla už 12 702 ľudí.

Riziko náhlych mozgových cievnych príhod výrazne stúpa už od 45 roka, pričom najviac sú ohrození ľudia nad 65 rokov. Zo všetkých prípadov tvoria až tri štvrtiny. O niečo viac sú ohrození muži (54 %).

Náhla cievna mozgová príhoda po sebe zanecháva nezmazateľné stopy v podobe porúch pohybu, koordinácie, prehĺtania, výslovnosti, pamäte, neraz aj intelektu. Ak sa u pacienta začne s rehabilitáciou od siedmeho dňa po  príhode, dá sa u neho dosiahnuť výrazne lepší stav, než u tých pacientov, ktorí začali rehabilitovať až po mesiaci. A po šiestich mesiacoch od príhody je pozitívny vplyv rehabilitácie už výrazne obmedzený.

 „Napriek výraznému pokroku v akútnej liečbe cievnej mozgovej príhody a skráteniu doby hospitalizácie na akútnych neurologických lôžkach, stále absentuje následná zdravotná starostlivosť v oblasti neurorehabilitácie. Chýbajú špecializované zdravotnícke zariadenia na poskytovanie dlhodobej ústavnej rehabilitačnej starostlivosti pre pacientov s ťažkým funkčným postihnutím, neexistujú agentúry domácej fyzioterapeutickej starostlivosti, ktoré by poskytovali špecializovanú rehabilitáciu v domácom prostredí. Problémom je aj nízke finančné ohodnotenie rehabilitačných výkonov,“ upozorňuje MUDr. Martina Flašková, primárka oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie banskobystrickej fakultnej nemocnice.

Prvou lastovičkou, ktorá môže výrazne zlepšiť kvalitu života pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode, je otvorenie nového zdravotníckeho zariadenia v Hlohovci, ktoré bude úzko špecializované práve na kvalitnú rehabilitáciu po CMP.

Prvou zdravotnou poisťovňou, ktorá s ním podpísala zmluvu a bude preplácať túto starostlivosť svojim poistencom, je Dôvera.

Prichádza tiež s novým, výhodnejším systémom financovania takejto rehabilitačnej starostlivosti. Chceme našim poistencom po mozgovej príhode zabezpečiť kvalitnú kontinuálnu intenzívnu rehabilitáciu, aby sa zvýšila kvalita ich života a aby boli pripravení na návrat a  fungovanie v domácom prostredí. Veríme, že takýchto zariadení časom vznikne viac, aby boli dostupné pre našich poistencov z celého Slovenska,“ víta otvorenie centra v Hlohovci Marian Faktor z predstavenstva Dôvery.