Ide o unikátne zdravotnícke zariadenie, kde pacienti v závislosti od svojho zdravotného stavu absolvujú až sedem rehabilitačných procedúr denne. Navyše, po 14 až 49 dňoch včasnej neurorehabilitácie môžu po rozhodnutí lekára ihneď ďalších 21 dní pokračovať kúpeľnou liečbou. Takýto komplexný prístup k rehabilitačnej zdravotnej starostlivosti je na Slovensku úplne nový a Dôvera je prvou zdravotnou poisťovňou, ktorá ju bude plne preplácať.   

„Vzhľadom na počet pacientov s porážkou by sme na Slovensku  potrebovali tri – štyri podobné špičkové pracoviská. Sme radi, že v dvoch takých už majú naši poistenci otvorené dvere. Kľúčová je pre nás kvalita poskytnutej rehabilitačnej starostlivosti, aspoň štyri a viac procedúr denne a príjem pacientov na včasnú rehabilitáciu priamo z nemocničného lôžka. Zariadenie v Číži všetko toto spĺňa a navyše využíva aj prírodný liečivý prameň,“ vysvetlil za Dôveru dôvod spolupráce Martin Kultan generálny riaditeľ a predseda predstavenstva.

Cievne mozgové príhody sú treťou najčastejšou príčinou úmrtia a invalidizácie v priemyselne vyspelých krajinách, teda hneď po kardiovaskulárnych a onkologických ochoreniach. V roku 2019 na Slovensku postihli takmer 13-tisíc ľudí, pričom do jedného roka od porážky až štvrtina z nich zomrela. Tretina pacientov má trvalé následky. Práve im dokáže včasná kvalitná neurorehabilitácia predísť alebo aspoň zmierniť stupeň postihnutia.
„V špecializovanej nemocnici FBLR sv. Michala v sme v snahe zabezpečiť najvyššiu kvalitu poskytovaných zdravotníckych služieb zamestnali najlepších odborníkov s dlhodobou praxou v rehabilitácii,“ zdôraznil riaditeľ nemocnice Michal Fajin.

Rozhodujúcimi pre zmiernenie trvalých následkov po mozgovej príhode sú prvé tri mesiace. Ak sa začne s rehabilitáciou neskôr, vážne následky mozgovej príhody to už väčšinou nezlepší. „Zmluvu preto podpisujeme len s takými zariadeniami, ktoré dokážu peniaze z verejného zdravotného poistenia naozaj využiť efektívne v prospech pacienta,“ uzavrel Martin Kultan.