Od 1. marca začne platiť nová kategorizácia zdravotníckych pomôcok, vďaka ktorej budú môcť zdravotné poisťovne uhrádzať glukózové senzory väčšiemu počtu detí. Tie im pomáhajú neustále 24 hodín denne merať hladinu cukru. Aby boli senzory použiteľné, je nevyhnutné mať k nim aj vysielače. Tie však už kategorizácia nezohľadňuje a rodičia detí, ktoré používajú inzulínové perá alebo inzulínové striekačky, ich budú musieť platiť z vlastného vrecka.

„Takáto úprava kategorizácie je ako darovať bicykel bez kolies. Pritom kontinuálny monitoring glukózy je pre dieťa a jeho rodičov obrovskou pomocou pri zvládaní tohto vážneho ochorenia. Preto sme sa v Dôvere rozhodli našim poistencom na výnimku hradiť aj vysielače,“ uviedol Marian Faktor, člen predstavenstva Dôvery. Rodičia detí s cukrovkou, ktoré sú poistené v Dôvere, tak mesačne môžu ušetriť do 300 eur – podľa typu senzora a vysielača, ktorý dieťa používa.

Dôvera dlhodobo upozorňuje na nesprávne nastavenie indikačných obmedzení, ktoré mnohým deťom bránia v používaní senzorov, a žiada ich zmenu. „Sme presvedčení, že senzory, a teda aj vysielače, by mali byť dostupné pre všetkých detských pacientov s diabetom 1. typu. Preto každú jednu žiadosť o výnimku posúdime individuálne,“ zdôraznil Faktor.

Doplatok za vysielače

Keďže zákon neumožňuje zdravotnej poisťovni na výnimku uhradiť plnú sumu za zdravotnícku pomôcku, ale iba jej časť, Dôvera sa obrátila s požiadavkou o finančný príspevok aj na dodávateľov vysielačov, ktoré sú kompatibilné s aktuálne kategorizovanými glukózovými senzormi.

V oboch prípadoch sa nám podarilo s dodávateľmi dohodnúť a vďaka tomu rodičia za tieto vysielače nebudú doplácať nič.

V praxi to bude vyzerať tak, že lekár nás po predpise kategorizovaných glukózových senzorov elektronicky požiada aj o schválenie výnimky na vysielač. My skontrolujeme, či  je žiadosť v poriadku a do 5 pracovných dní žiadosť schválime. Lekár následne vystaví dieťaťu eRecept, s ktorým rodič vyzdvihne vysielač v lekárni alebo výdajni zdravotníckych pomôcok.

Dôvera okrem toho finančne polepší aj detským diabetológom. Od marca sme pripravení platiť aj za to, že budú vyhodnocovať údaje, ktoré deťom namerajú senzory. „Keďže chceme plne sprístupniť kontinuálny monitoring glykémie aj deťom na inzulínových perách, nemôžeme vynechať ani ich ošetrujúcich lekárov. Tí totiž u každého takéhoto dieťaťa musia namerané dáta načítať, zanalyzovať, vyhodnotiť, vysvetliť rodičom a toto celé uchovať pre prípadnú revíznu kontrolu,“ vysvetlil Faktor.

Rozširujeme program DôveraPomáha diabetikom

Dôvera od roku 2015 pomáha nadštandardnou starostlivosťou dospelým s cukrovkou v programe DôveraPomáha diabetikom. Ten počas svojho fungovania zvýšil kvalitu liečby i život diabetikov 2. typu a prediabetikov. Pacientom sa vďaka komplexnej starostlivosti zlepšujú klinické parametre (zníženie váhy, väčší pokles LDL cholesterolu i glykovaného hemoglobínu v porovnaní s diabetikmi, ktorí v programe nie sú). Sú menej často hospitalizovaní a hospitalizácie trvajú kratšie. Rovnako menej často využívajú výjazdy rýchlej záchrannej služby, návštevy lekárskej služby prvej pomoci či urgentu v porovnaní s diabetikmi mimo programu.

Dôvera program rozširuje a vylepšuje. Okrem rozšírenia pomoci pre detských pacientov s cukrovkou, prináša od marca pomoc pre dospelých diabetikov 1. typu. Tých je na Slovensku približne 25-tisíc. V boji s diabetom môžu využiť vzdelávanie po telefóne alebo telefonickú poradňu – Dialinku.

* V čase indikácie senzorov nedostatočne kompenzovaný DM s HbA1c ≥ 7,5 % DCCT alebo výskyt závažných hypoglykémií o viac ako 30 %, vysoká glykemická variabilita > 36 % alebo SD > 3,0 mmol/l.