V zdravotnej poisťovni Dôvera zaznamenávame nárasty pacientov pri viacerých diagnózach, ktoré pomenúvajú alergie. Napríklad pri inhalačných alergiách (teda pri alergii na peľ, alergény zvierat, roztoče, plesne a pod. ) ide o nárast približne o 12 percent. Zo 166-tisíc pacientov v roku 2017 na 186-tisíc pacientov v roku 2021. Ešte rýchlejšie však rastú náklady na lieky u týchto pacientov a to až o 47 percent (z 3,6 milióna na 5,3 milióna eur). Pri bronchiálnej astme (pričom jednou z príčin jej vzniku môže byť aj alergia) hovoríme o miernom náraste pacientov zo 77-tisíc v roku 2017 na 83-tisíc v roku 2021, no nárast nákladov na lieky tu predstavuje až 45 percent (z 5,2 milióna na 7,5 milióna eur).

Alergie sú problém, ktorý bude pretrvávať a dokonca bude narastať. Odborníci predpokladajú, že v súčasnosti má až 40 percent ľudí nejakú formu alergie a v pomerne krátkom čase ju bude mať pravdepodobne každý druhý obyvateľ Európskej únie. Svoje zohráva najmä genetika, znečistené životné prostredie, zloženie stravy, opakované infekcie, chronické ochorenia a iné,“ vysvetlil MUDr. Ivo Hybrant, manažér odboru revízií a kontrol zo zdravotnej poisťovne Dôvera.

Podotýka, že keďže prejavy alergie môžu mať aj banálny charakter a nie len závažný, tak ich ľudia často podceňujú a v mnohých prípadoch sa ani neliečia. Podľa údajov, ktoré nám posielajú lekári, sa približne 12 percent našich poistencov lieči na nejakú formu alergie.

Nárast alergií u obyvateľov sa samozrejme premietne aj do zvýšeného počtu pacientov so súvisiacimi ochoreniami, ako je napríklad astma. Riziko rozvoja astmy z alergickej nádchy sa u detí udáva v prípade desiatich percent a viac, niekedy až do 40 percent, ale správnou liečbou vieme toto riziko znížiť,“ dodal MUDr. Hybrant.

Okrem zvýšeného počtu ochorení a s tým súvisiacich nákladov zdravotného systému sa tento problém prenesie aj do prístupu k zdravotnej starostlivosti. Zvýšený počet pacientov bude narážať na rovnaký alebo nižší počet lekárov špecialistov a bez zmien v ambulantnej sfére sa budú predlžovať čakacieho lehoty na vyšetrenia. Na všetky vymenované negatívne trendy je potrebné reagovať. A preto v Dôvere pripravujeme nástroje a hodnotiace parametre, ktorými budeme podporovať modernú a účinnú liečbu alergií.