Dôvera ako prvá zdravotná poisťovňa podpísala zmluvu s úplne novým, moderným doliečovacím centrom v Hlohovci, ktoré sa špecializuje na pacientov po porážke. Jej poistenci doň môžu nastúpiť už 1. júna tohto roka.

Takáto starostlivosť na Slovensku absentuje, pričom je rozhodujúca pre ďalší život pacienta. Bez kvalitnej rehabilitácie pacientom zostávajú závažné trvalé následky výrazne znižujúce kvalitu ich života.

Postupne chceme zabezpečiť takúto kvalitnú rehabilitáciu našim poistencom z celého Slovenska. Vzhľadom na počet pacientov s porážkou by sme na Slovensku  potrebovali tri – štyri podobné špičkové pracoviská,“ priblížil zámer Dôvery Marian Faktor, člen predstavenstva zdravotnej poisťovne.

Zariadenia musia mať dostatok skúseného zdravotníckeho personálu, logopédov, psychológov, ale aj kvalitné materiálne vybavenie. V súčasnosti, keď pacientovi v nemocnici zachránia život, nedostatok fyzioterapeutov nedovoľuje poskytovať mu rehabilitáciu 3 až 4 hodiny denne.

Rovnako v nemocniciach nie je vždy dostupný psychológ a logopéd. A po prepustení domov väčšinou už rehabilitácia nepokračuje vôbec. „V špecializovanom rehabilitačnom zariadení pacienti absolvujú 4 až 6 procedúr denne,“ zdôrazňuje Marian Faktor.

Dôvera tiež zlepší odmeňovanie rehabilitačných zariadení tak, aby boli motivované poskytnúť pacientom po porážke špičkovú starostlivosť a reálne zlepšiť ich zdravotný stav. Pôjde o kombináciu fixnej platby za lôžkodeň a platby za skutočne vykázané rehabilitačné výkony.

Richard Fides, z občianskeho združenia Sekunda pre život, ktoré združujúce pacientov po cievnej mozgovej príhode a s fibriláciou predsiení, na margo nového doliečovacieho centra v Hlohovci povedal:

Po tom, ako sme na Slovensku zmenili systém manažmentu pacientov s cievnou mozgovou príhodou v hyperakútnom štádiu, sa Slovensko zaradilo medzi popredné európske krajiny čo sa týka liečby tohto neurologického ochorenia. Na druhej strane dlhodobo upozorňujeme na to, že v oblasti tzv. následnej zdravotnej starostlivosti je Slovensko na chvoste Európy. Naši pacienti sú po prepustení z JIS častokrát odkázaní na pomoc svojich blízkych a to napriek tomu, že potrebujú následnú neuro-rehabilitačnú zdravotnú starostlivosť. Takéto zariadenia však na Slovensku významne absentujú. Aj preto nielen zriadenie špecializovaného rehabilitačného centra v Hlohovci, ale aj fakt, že pobyt v takomto zariadení bude hradený pacientom zo strany zdravotnej poisťovne Dôvera vítame ako krok správnym smerom.“

Ako to bude vyzerať v praxi

Do špecializovaného rehabilitačného zariadenia budú pacientov posielať priamo nemocnice, ktoré im poskytli akútnu zdravotnú starostlivosť. Pôjde teda o preklad z lôžka na lôžko. Lekár posúdi, či pacient spĺňa podmienky:

  • o    postihnutie 2. – 4. stupňa (teda ani príliš ľahký, ani príliš ťažký stupeň postihnutia)
  • bez kontraindikácií
  • pacient musí byť schopný transportu, musí byť schopný absolvovať intenzívnu rehabilitáciu a musí mať nastavenú liečbu pridružených ochorení

Lekár následne dohodne preklad do špecializovaného rehabilitačného zariadenia.