Dospelí poistenci Dôvery, ktorí majú tento kalendárny rok nárok na preventívnu prehliadku u svojho všeobecného lekára pre dospelých a ešte ju neabsolvovali, môžu presný laboratórny test na zistenie protilátok na spomínané ochorenie absolvovať úplne zdarma. Všetci poistenci vo veku 10 a viac rokov môžu do konca septembra využiť aj 25-percentnú zľavu na rozšírenú verziu vyšetrenia v samoplatcovskom režime.

Dnes už nie je otázka či, ale kedy príde druhá vlna koronavírusu. Zhodujú sa na tom odborníci po celom svete. A dokazujú to aj prípady z ázijských krajín, v ktorých sa koronavírus objavil ešte v zime. Druhú vlnu zažívajú práve v tomto čase.

„Je nevyhnutné, aby sme poznali situáciu na Slovensku. Testy na protilátky nám dajú odpoveď, ako na tom je slovenská populácia. A to nielen z hľadiska zamorenosti, ale aj z pohľadu imunitnej odpovede. Napríklad, či bezpríznakoví pacienti majú rovnako silné protilátky ako tí, u ktorých sa choroba prejavila v plnej miere,“ vysvetľuje Peter Lednický, generálny riaditeľ siete laboratórií Alpha medical.

To, že testovanie obyvateľov je dôležité, si myslí aj riaditeľ Slovenského tropického inštitútu Vladimír Krčméry. „Akékoľvek proaktívne testovanie je jeden zo základných kľúčov úspešného boja proti epidémii.“

Viac ako 80 percent obyvateľov Slovenska by uvítalo, keby bolo testovanie na koronavírus súčasťou preventívnej prehliadky. Vyplynulo to z prieskumu, ktorý urobila pre Alpha medical v máji 2020 na reprezentatívnej vzorke tisíc respondentov agentúra na prieskum trhu AKO.

Odo dnes sa informáciu, či s ochorením Covid-19 prišli do kontaktu, môžu bezplatne dozvedieť tí poistenci Dôvery, ktorí majú nárok na štandardnú preventívnu prehliadku u všeobecného lekára pre dospelých a absolvujú ju do konca septembra.

Poisťovňa Dôvera a laboratóriá Alpha medical sa totiž dohodli, že v rámci boja proti koronavírusovému ochoreniu uhradia všetky náklady na laboratórne testovanie protilátok tým poistencom Dôvery, ktorí majú tento rok nárok na preventívnu prehliadku u svojho všeobecného lekára pre dospelých a ešte ju neabsolvovali. Podmienkou je, aby mal ich lekár platnú zmluvu s laboratóriami Alpha medical. Protilátky sa budú zisťovať z krvi metódou Elisa. Nie je k tomu potrebné vykonať žiaden ďalší úkon okrem štandardných vyšetrení počas preventívnej prehliadky. Poistenec sa z testovania dozvie, či sa jeho organizmus stretol s koronavírusom a či má vytvorené protilátky, ktoré ho môžu ochrániť pred ďalšou vlnou epidémie.

Peter Lednický predpokladá, že koncom septembra by spoločnosť Alpha medical mala mať zhromaždené relevantné dáta o zamorenosti slovenskej populácie. Tieto dáta navyše poskytne slovenskej vláde a vedcom. „Sme presvedčení, že informácie sú najlepším spôsobom boja proti ochoreniu. Vďaka nim dokáže vláda lepšie cieliť svoje opatrenia a môže zvoliť prístup, ktorý bude pre ľudí aj pre ekonomiku únosnejší,“ myslí si Peter Lednický.

Podľa Vladimíra Krčméryho je testovanie metódou Elisa veľmi presné. „Presne nám odpovie, či pacient chorobu prekonal, aj keď bez akýchkoľvek príznakov, ale aj to, aký je rozsah ochorenia v populácii.“

Všetky informácie o testovaní získajú poistenci Dôvery na internetovej stránke poisťovne. Generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera Martin Kultan upozorňuje, že poistenci si sami vedia overiť, či majú nárok na absolvovanie preventívnej prehliadky v nasledovnom období. „Pokiaľ si poistenci nevedia spomenúť, či absolvovali preventívnu prehliadku u svojho všeobecného lekára, môžu si to rýchlo overiť vo svojej Elektronickej pobočke, prípadne v mobilnej aplikácii Dôvera.

Hoci je prevencia najúčinnejšia forma liečby, na preventívne prehliadky chodí len o niečo viac ako tretina dospelej populácie. Prevencia dokáže odhaliť prípadné skoré štádia závažných ochorení a v tomto prípade poistencovi prinesie aj informáciu, či má vytvorené protilátky na koronavírus. Počas leta budú mnohí z nás cestovať, preto by sme mali čo najskôr kontaktovať svojho všeobecného lekára a dohodnúť si termín preventívnej prehliadky do konca septembra.“ 

Rýchle overenie, či má konkrétny všeobecný lekár pre dospelých zmluvu s Alpha medical, je dostupné na webovej stránke spoločnosti.

O výsledku vyšetrenia testovanú osobu informuje jej všeobecný lekár, ktorý odobral vzorku. Tento test neslúži na preverenie akútnej fázy ochorenia a nie je možné použiť ho ani ako doklad o neinfekčnosti pri cestovaní do zahraničia.

Všetci poistenci Dôvery starší ako 10 rokov môžu podstúpiť rozšírené testovanie protilátok na koronavírus so zľavou 25 percent z ceny testu metódou Elisa až do 30. septembra 2020. Test si môžu zakúpiť na stránke http://lab.online. Odber krvi absolvujú na niektorom z odberných miest Alpha medical. Testovanie u nich odhalí, ako sú na tom celkovo s imunitou, či ochorenie prekonali, ale aj to, či sa práve nenachádzajú v jeho akútnej fáze.

Presný postup uplatnenia zľavy nájdu poistenci na našej webovej stránke.