V tomto roku dokonca máme skupiny návrhov, kde boli všetky na prvýkrát podané bezchybne, bez potreby dopĺňania a 100 % z nich sme vďaka tomu ihneď schválili.

Návrh podaný s prílohami elektronicky často schvaľujeme aj do 24 hodín, hoci lehotu na jeho vybavenie máme 5 pracovných dní. Papierové návrhy doručené poštou alebo cez pobočku vybavujeme do 10 pracovných dní.

„Rebríček“ elektronických návrhov za rok 2020

  • Vedie asistovaná reprodukcia, tam sme prijali 99 % návrhov elektronicky.
  • Druhé miesto patrí návrhom na schválenie liekov so 73 %.
  • Početnú skupinu tvoria aj kúpeľné návrhy - 36 % z nich  sme prijali elektronicky.
  • Žiadosti o schválenie dýchacích prístrojov nám prišli elektronicky v 32 % prípadov.

Chápeme, že rokmi zaužívané podávanie papierových návrhov je už rutinou a zvykať si v dnešnej hektickej dobe na nový proces nie je ľahké. V žiadnom prípade nechceme budovať elektronizáciu na úkor pacienta, lekár má v prvom rade liečiť. Ukazuje sa však, že elektronické podávanie návrhov pacientom dokázateľne pomáha dostať sa k potrebnej zdravotnej starostlivosti oveľa skôr.

Ak by ostalo bežnou praxou aj po upokojení súčasnej kritickej situácie v zdravotníctve, bol by to veľký krok v ústrety pacientom. Uvítali by sme preto vašu spätnú väzbu, ktorá by prispela k zlepšeniu  procesu elektronického podávania žiadostí. Máme záujem, aby bol čo najviac prispôsobený potrebám lekárov a v konečnom dôsledku tak bol prínosom pre všetkých.

Naším spoločným cieľom je zrýchlenie procesu schvaľovania, odbúranie byrokracie a aj zníženie záťaže na životné prostredie.