Aktuality

14.12.2022

Teší nás obrovský záujem poskytovateľov o grant

Po tretí raz sme otvorili grantový program pre poskytovateľov. Zozbierali sme takmer 400 žiadostí, ktoré práve posudzujeme. Podporených žiadateľov vyhlásime už na začiatku roka 2023.
Čítajte ďalej
14.12.2022

Milí poskytovatelia zdravotnej, lekárenskej, ošetrovateľskej starostlivosti

Po minulé dva roky som sa vám takto koncom decembra prihováral a spomínal nie práve pozitívne skutočnosti, ktoré ovplyvnili slovenské zdravotníctvo aj celú spoločnosť. A hoci sami najlepšie viete, že by bolo o čom písať aj teraz, neurobím tak. Zlých správ stačilo. Máte ich dosť vy aj my.
Čítajte ďalej
13.12.2022

Novinka pre lekárov: Od Nového roka si môžete meniť hodnotiace parametre

Nevyhovuje vám doterajší parameter, podľa ktorého vás hodnotíme? Od januára máte možnosť vybrať si iný. Novinka sa týka siedmich lekárskych odborností, ale už pracujeme na ich rozšírení. Našou ambíciou je, aby si časom mohol každý lekár vybrať také hodnotiace parametre, aké mu dávajú najväčší zmysel.
Čítajte ďalej
25.10.2022

Usmernenie pre preskripciu antivirotík pri covide-19 pri pozitívnom AG teste

Ak má lekár v ambulancii VLD a VLDD podozrenie u svojho pacienta na covid-19, môže si to overiť AG testom. Takýto test sa pri splnení stanovených podmienok považuje za oficiálny.
Čítajte ďalej
26.10.2022

Zmena predpisovania nadlimitného množstva zdravotníckych pomôcok schválených zdravotnou poisťovňou od 1.11.2022

Pripravili sme pre vás usmernenie, ako od 1.11.2022 postupovať pri predpise a výdaji nadlimitného množstva schváleného zdravotnou poisťovňou.
Čítajte ďalej
07.10.2022

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti nás môžu požiadať o grant

Pokračujeme v pomoci zdravotníckym zariadeniam. Už tretí raz sme spustili grantový program zameraný na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Témou tohoročného grantu sú inovácie v zdravotníctve a prevencia pred ochoreniami.
Čítajte ďalej
05.10.2022

Nové kontroly pri ukladaní preskripčných záznamov od 13.10.2022

Pripravili sme ďalšie kontroly pri ukladaní preskripčných záznamov, ktoré vám pomôžu pri dodržiavaní platnej legislatívy a predchádzaní chybám pri predpise. Zapíname ich 13.10.2022.
Čítajte ďalej
05.10.2022

Postup pri predpise a výdaji liekov ISOPRINOSINE a INOMED

Lieky ISOPRINOSINE a INOMED s účinnou látkou inozín sa indikujú a predpisujú na podporu a zlepšenie imunity. Podľa dokumentov MZ SR, zverejnených na www.mzsr.sk, sa používajú aj pri covide-19.
Čítajte ďalej
07.10.2022

Predpis liekov obsahujúcich kyselinu tioktovú pri diabetickej polyneuropatii

Vyhodnotili sme predpis liekov obsahujúcich kyselinu tioktovú, ktoré sa majú v zmysle Súhrnu charakteristických vlastností lieku (SPC*), ako aj v zmysle indikačného obmedzenia, používať len pri diabetickej polyneuropatii.
Čítajte ďalej
06.10.2022

Meníme spôsob schvaľovania kúpeľov na jednoduchší a ústretovejší

Od 10. októbra 2022 meníme proces schvaľovania kúpeľných návrhov tak, aby bol pre všetkých jednoduchší, ústretovejší a prehľadnejší. Ako pre lekárov, tak pre kúpeľné zariadenia i pre pacientov.
Čítajte ďalej