Aktuality

Kúpele Lučivná dočasne prijímajú deti len v sprievode dospelého
09.09.2021

Kúpele Lučivná dočasne prijímajú deti len v sprievode dospelého

Na základe informácií z Tatranských kúpeľov Lučivná upozorňujeme na skutočnosť, že minimálne do konca tohto kalendárneho roka budú tieto kúpele prijímať detských pacientov jedine v sprievode dospelého.
Čítajte ďalej
Pre pneumulógov a ftizeológov: Predlžujeme prenájom prístrojov na apnoe
25.08.2021

Pre pneumulógov a ftizeológov: Predlžujeme prenájom prístrojov na apnoe

Prenájom prístrojov na liečbu spánkového apnoe CPAP a BiPAP predlžujeme zo súčasných 14 mesiacov na 5 rokov.
Čítajte ďalej
Nové kontroly preskripčných záznamov od 1.9.2021
12.08.2021

Nové kontroly preskripčných záznamov od 1.9.2021

K súčasným kontrolám pri ukladaní preskripčných záznamov pribudnú od 1.9.2021 ďalšie. Pomôžu vám predchádzať chybám, s ktorými sa pri revíznej činnosti stretávame najčastejšie.
Čítajte ďalej
Podpora očkovania proti covidu-19
11.08.2021

Podpora očkovania proti covidu-19

Podpora očkovania proti covidu-19 v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých a u všeobecného lekára pre deti a dorast od 1.8.2021 do 30.9.2021.
Čítajte ďalej
Papierové recepty s čiarovým kódom nám neposielajte
24.06.2021

Papierové recepty s čiarovým kódom nám neposielajte

Ak má papierový lekársky predpis alebo poukaz čiarový kód, teda identifikátor preskripčného záznamu, lekáreň je povinná uviesť ho do dispenzačného záznamu. Takéto papierové recepty a poukazy sa zdravotnej poisťovni neposielajú.
Čítajte ďalej
Zmeny v predpisovaní omamných a psychotropných látok
24.06.2021

Zmeny v predpisovaní omamných a psychotropných látok

Od 1.5. tohto roku už lekári nemusia vystavovať papierové lekárske predpisy na opiáty a lekárnici ich nemusia zasielať zdravotným poisťovniam.
Čítajte ďalej
Správny postup pri predpise a výdaji liekov z úhradovej skupiny č. 5 (NOAK)
24.06.2021

Správny postup pri predpise a výdaji liekov z úhradovej skupiny č. 5 (NOAK)

Zmena indikačných obmedzení u niektorých liekov zo skupiny nových antikoagulancií (NOAKov), ktorá nastala od 1.4. 2021, priniesla v praxi viacero otázok a nejasností. Uvádzame správny postup pri vytváraní preskripčných záznamov a voľbe kódu diagnózy pri predpisovaní liekov zo skupiny NOAK.
Čítajte ďalej
Nové kontroly dispenzačných záznamov
24.06.2021

Nové kontroly dispenzačných záznamov

Od 1. júla vám so správnosťou dispenzačných záznamov pri ich ukladaní pomôžu ďalšie nové kontroly. Zamerané sú na úväzky predpisujúcich lekárov, ATC skupiny liekov a podskupiny zdravotníckych pomôcok. Nové kontroly zavádzame s úmyslom uľahčiť vám prácu v lekárňach aj vo výdajniach zdravotníckych pomôcok.
Čítajte ďalej
Ešte lepší prehľad o pacientoch
10.06.2021

Ešte lepší prehľad o pacientoch

Určite viete, aké diagnózy najčastejšie trápia vašich pacientov, ale chcete mať k tomu aj presné a aktuálne dáta? Napríklad aj o tom, ktorí pacienti koľkokrát navštívili vašu ambulanciu, prípadne ktorí majú najdrahšiu liečbu? A ako ste na tom v porovnaní s ostatnými lekármi?
Čítajte ďalej
O dispenzarizácii už poisťovňa nerozhoduje
10.06.2021

O dispenzarizácii už poisťovňa nerozhoduje

Kedysi o zaradení poistenca do dispenzárnej starostlivosti rozhodovala zdravotná poisťovňa. Dnes má túto kompetenciu plne v rukách lekár. Viete, ako treba postupovať?
Čítajte ďalej