Voliteľné parametre sú postavené na medicínskom základe, vychádzajú z ambulantnej praxe a lekár ich má možnosť ovplyvniť pri svojej práci. Ako prví si ich môžu vybrať lekári siedmich odborností, ku ktorým budú postupne pribúdať ďalšie.

Pri tvorbe voliteľných parametrov sme vás vypočuli - vychádzali sme zo spätnej väzby od ambulantných poskytovateľov. Postupovali sme podľa aktuálnych štandardov, odporúčaní a guidelineov a všetky parametre (ich zámer, metodiku, hranice) sme konzultovali s kľúčovými odborníkmi pre každú odbornosť. Zároveň sme vám zachovali možnosť ponechať si existujúce parametre.

Ak si chcete parameter zmeniť, urobíte tak v službe DôveraLekárom v časti „Prehľad parametrov“. Po kliknutí na parameter sa vám zobrazí popis parametra aj metodika výpočtu.

Možnosť výberu vám pripomenieme aj notifikáciou a ak si to po čase rozmyslíte a budete sa chcieť vrátiť k pôvodnému parametru, počas obdobia voľby to máte možnosť urobiť. Po každej voľbe vám príde notifikácia o potvrdení zmeny hodnotiaceho parametra. Platný bude ten parameter, ktorý budete mať v DôveraLekárom zvolený na konci obdobia voľby.

Sledované obdobia ostanú rovnaké, ako doteraz, teda apríl - september a október – marec. Pre každé sledované obdobie sú obdobia voľby vždy prvé dva mesiace daného sledovaného obdobia - viď v tabuľke "PZS - Voľba".

Tabulka_volba.png

Kto si môže zvoliť iný parameter

Vymeniť sa dá len jeden parameter - v tabuľke označený ako "pôvodný". Jeho výmena je možná takisto za jeden konkrétny parameter - v tabuľke označený ako "voliteľný".

Odbornosť
Voliteľný parameter
 Pôvodný parameter
Všeobecný lekár pre dospelých
Podiel fixných kombinácií antihypertenzív
Bezpečná medikácia
Všeobecný lekár pre deti a dorast
Vakcinácia proti HPV
Bezpečná medikácia
Gynekológia
Cytologické vyšetrenie počas preventívnej prehliadky
Priemerný počet ošetrených poistencov
Vnútorné lekárstvo
Farmakoterapia u pacientov so srdcovým zlyhávaním
Bezpečná medikácia
Kardiológia
Farmakoterapia u pacientov so srdcovým zlyhávaním
Bezpečná medikácia
Imunológia a alergológia
Alergénová imunoterapia u pacientov s alergickou rinitídou
Bezpečná medikácia
Pediatrická imunológia a alergológia
Alergénová imunoterapia u pacientov s alergickou rinitídou
Bezpečná medikácia

Podrobnosti voliteľných parametrov pre jednotlivé odbornosti