Dôvera je jediná zdravotná poisťovňa, ktorá ponúka poskytovateľom zdravotnej starostlivosti možnosť získať finančný príspevok cez špeciálny grantový program. Ten funguje od roku 2019 s cieľom zlepšovať podmienky v slovenskom zdravotníctve. Pomáha poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v napĺňaní ich poslania a v neposlednom rade prináša väčší komfort aj samotným pacientom. Vďaka nášmu grantu sa zrealizovalo mnoho zmysluplných projektov.

Prišli stovky žiadostí od zdravotníkov

V tomto roku sme vyhlásili grant na tému Inovácie v zdravotníctve a prevencia pred ochoreniami. Všetci poskytovatelia zdravotnej starostlivosti nás v ňom mohli požiadať o príspevok na realizáciu svojho projektu. Za mesiac sme dostali takmer 400 žiadostí od najrôznejších zdravotníckych zariadení, liečební čo laboratórií. Každý rok sa počet prijatých žiadostí zvyšuje, čo je pre nás signálom, že program je pre poskytovateľov prínosom.

Žiadosti momentálne posudzujeme, prejdú rukami viacerých odborníkov, aby bol výber tých najlepších transparentný a spravodlivý.

Výsledky grantu oznámime všetkým žiadateľom mailom v termíne od 9. do 13. januára 2023. Nájdete ich na stránke ku grantu www.dovera.sk/grant aj na webovej stránke Dôvery.