Vlani sme pre vyše dve tisícky ambulantných lekárov z celého Slovenska zorganizovali 43 webinárov a viac ako polovici všetkých nemocníc sme na stretnutiach odprezentovali problematiku medicínsko – ekonomických ukazovateľov.

Najhorúcejšími témami boli preskripcia liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, elektronizácia návrhov a vykazovania zdravotnej starostlivosti. V spolupráci s odbornými spoločnosťami sme vám prinášali aj kreditované webináre a neobišli sme ani ADOS-ky.

Váš veľký záujem o vzdelávanie nás presvedčil, že v týchto aktivitách má zmysel pokračovať. Témami webinárov a seminárov v tomto roku budú najmä:

  1. Vykazovanie zdravotnej starostlivosti (pre jednotlivé odbornosti)
  2. Prečo je a bude zdravotníctvo cieľom kybernetických útokov? GDPR v ambulanciách
  3. Prevencia a očkovanie, očkovací kalendár (všeobecní lekári pre dospelých aj pre deti)
  4. Elektronické zdravotníctvo v praxi – elektronické kúpeľné návrhy, elektronické predpisovanie pomôcok, Dôvera Lekárom
  5. Kreditované webináre v odborných témach

O tom, akému veľkému tlaku v súčasnosti čelia zdravotníci, svedčí enormný záujem o workshopy týkajúce sa duševného zdravia. Pred dvoma rokmi sme vám ich ponúkli ako novinku s témou Ako si zo stresu urobiť priateľa. Vlani sme vám poradili Ako horieť a nevyhorieť. Podobné semináre vám prinesieme aj v tomto roku.   

O termíne každého webinára alebo seminára vás budeme včas informovať formou e-mailovej pozvánky a pripomenú vám ich aj naše vzťahové špecialistky a špecialisti v jednotlivých regiónoch.