Aktuality

Zdravotníci, ďakujeme. Máme pre vás 100 atraktívnych darčekov
17.05.2022

Zdravotníci, ďakujeme. Máme pre vás 100 atraktívnych darčekov

Radi by sme poďakovali všetkým zdravotníckym zamestnancom za každodennú prácu a nasadenie nielen v posledných mesiacoch. Môžete od nás získať až 100 atraktívnych darčekov.
Čítajte ďalej
Preventívnych prehliadok ubúda, tisíce ľudí nevedia, že majú rakovinu
10.05.2022

Preventívnych prehliadok ubúda, tisíce ľudí nevedia, že majú rakovinu

Len tretina ľudí vlani využila preventívnu prehliadku u svojho všeobecného lekára. O niečo vyššie čísla nám vykázali gynekológovia a stomatológovia, no nikde účasť dospelých na preventívke nedosiahla aspoň polovicu.
Čítajte ďalej
Edukátorky vám ušetria čas a vašim pacientom pomôžu zvládať cukrovku
10.05.2022

Edukátorky vám ušetria čas a vašim pacientom pomôžu zvládať cukrovku

Už každý váš dospelý pacient s diabetom 1. alebo 2. typu, s prediabetom alebo gestačným diabetom môže využívať bezplatnú pomoc edukátoriek diabetu. Toto nemedicínske poradenstvo im pomôže zlepšiť klinické parametre, upraviť hmotnosť a mať diabetes viac pod kontrolou.
Čítajte ďalej
Službu DôveraLekárom prepájame s vašou elektronickou pobočkou
12.05.2022

Službu DôveraLekárom prepájame s vašou elektronickou pobočkou

Webovú aplikáciu DôveraLekárom prepájame s elektronickou pobočkou poskytovateľa. Postupne pridávame najpoužívanejšie funkcionality elektronickej pobočky a služby, ktoré vám zjednodušia administratívu
Čítajte ďalej
Pre lekárov: Zámeny zdravotníckych pomôcok pre inkontinenciu a bezlepkových potravín a surovín od 1.4.2022
30.03.2022

Pre lekárov: Zámeny zdravotníckych pomôcok pre inkontinenciu a bezlepkových potravín a surovín od 1.4.2022

Dňa 1.4.2022 nadobúda účinnosť znenie § 121 ods. 14 - 17 zákona 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktorý ustanovuje možnosť náhrady bezlepkových potravín (podskupina V06CE) a zdravotníckych pomôcok pre inkontinenciu (podskupiny B1 - B5).
Čítajte ďalej
Odporúčania, resp. Poverenia v roku 2022 a predpis neatestovanými lekármi
30.03.2022

Odporúčania, resp. Poverenia v roku 2022 a predpis neatestovanými lekármi

V zmysle novely zákona 362/2011 platnej od 1.1.2022 a v súlade s Rozhodnutím MZ SR č. Z012564-2022 z 15.2.2022 sme v rámci modulu eRECEPT pre potreby predpisujúcich lekárov upravili kontroly na vstupe operácie UlozPreskripcnyZaznam, t.j.
Čítajte ďalej
Pre lekárnikov: Zámeny zdravotníckych pomôcok pre inkontinenciu a bezlepkových potravín a surovín od 1.4.2022
30.03.2022

Pre lekárnikov: Zámeny zdravotníckych pomôcok pre inkontinenciu a bezlepkových potravín a surovín od 1.4.2022

Od 1.4.2022 nadobúda účinnosť znenie § 121 ods. 14 - 17 zákona 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktorý ustanovuje možnosť náhrady bezlepkových potravín (podskupina V06CE) a zdravotníckych pomôcok pre inkontinenciu (podskupiny B1 - B5).
Čítajte ďalej
Liečba detí glukózovými senzormi sa bude prehodnocovať. Takto vám to zjednodušíme
15.03.2022

Liečba detí glukózovými senzormi sa bude prehodnocovať. Takto vám to zjednodušíme

Zmena kategorizačného zoznamu v podskupine zdravotníckych pomôcok D12 priniesla detským endokrinológom (odbornosť 153) novú legislatívnu povinnosť. Ak chcú, aby ich pacienti mohli používať glukózové senzory dlhšie ako rok, musia požiadať zdravotnú poisťovňu o schválenie pokračovania tejto liečby.
Čítajte ďalej
Stanovisko Dôvery k novele zákona o liekoch: Našim poistencom pomôžeme zabezpečiť dostupnosť liekov bez komplikácií
23.02.2022

Stanovisko Dôvery k novele zákona o liekoch: Našim poistencom pomôžeme zabezpečiť dostupnosť liekov bez komplikácií

Novela zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktorá nadobudla účinnosť 1.1.2022, priniesla so sebou nielen zásadné zmeny v predpisovaní liekov, ale aj množstvo otvorených otázok a pripomienok.
Čítajte ďalej