Aktuality

15.01.2024

Pomôcky z podskupín D12 a D13 (3.časť: Spôsob odosielania žiadostí pre pokračovanie úhrady pomôcok na CGM/FGM)

Aby sme dokázali plynulo zabezpečovať pre našich poistencov glukózové senzory a pomôcky na prenos dát z podskupín D12 a D13, je veľmi dôležité včasné spracovanie žiadostí o schválenie návrhov na pokračovanie liečby týmito zdravotníckymi pomôckami.
Čítajte ďalej
18.01.2024

Pomôcky z podskupín D12 a D13 (2.časť: Podskupiny D12 a D13 vs. Diagnózy a Finančné limity)

V súhrnnej tabuľke nájdete prehľad pravidiel pri predpise zdravotníckych pomôcok (ZP) z podskupín D12 a D13, ako aj výšky finančných limitov, ktoré prislúchajú príslušnému typu monitoringu (CGM).
Čítajte ďalej
11.01.2024

Už štvrtina lekárov a lekárok sa rozhodla pre voliteľný hodnotiaci parameter

Nepáčil sa im pôvodný parameter, podľa ktorého hodnotíme a odmeňujeme prácu lekárov a lekárok, tak si vybrali iný. Túto možnosť, ktorú sme zaviedli v minulom roku, už využil každý štvrtý z nich. Do nového roka tak s voliteľným parametrom vkročilo viac ako 1200 lekárov.
Čítajte ďalej
09.01.2024

Nielen srdciarom a diabetikom, ale už aj pacientom s obezitou hradíme liečebný telocvik

Liečebný telocvik znižuje úmrtnosť u srdciarov až o 30 %, pacienti sa nevracajú tak často do nemocnice a stačí im menej liekov. Preto v Dome srdca v Martine hradíme našim poistencom ambulantnú kardiovaskulárnu rehabilitáciu v najširšom rozsahu spomedzi zdravotných poisťovní. Od januára sme ju rozšírili aj na pacientov s obezitou.
Čítajte ďalej
08.01.2024

Cudzincom stačí na ošetrenie aj pobytový preukaz s čipom

Doklady s elektronickým čipom úplne nahrádzajú preukaz poistenca. Preto ak má cudzinec žijúci na Slovensku doklad o pobyte s elektronickým čipom, nepotrebuje už preukaz slovenskej zdravotnej poisťovne.
Čítajte ďalej
28.12.2023

Aktualizácia: Usmernenia, ktoré platia od 1.1.2024 a posun účinnosti

Na základe viacerých požiadaviek dotknutých subjektov ÚDZS pristúpil dňa 22.12.2023 k odkladu účinnosti vybraných častí dvoch metodických usmernení. Prinášame vám prehľad zmien po Novom roku.
Čítajte ďalej
20.12.2023

5 mýtov o DRG a tri otázky navyše

V súvislosti s DRG koluje nielen medzi laikmi, ale aj medzi odborníkmi, veľa mýtov. Toto sú najčastejšie z nich:
Čítajte ďalej
19.12.2023

Nové kontroly indikačného obmedzenia pri predpise cytostatickej liečby

Liečba liekmi zo skupiny inhibítorov proteínkinázy L01EX01 Sunitinib a L01EX02 Sorafenib už nemusí byť vopred schválená zdravotnými poisťovňami. Preto sa pri ukladaní preskripčných záznamov stretnete s novými kontrolami.
Čítajte ďalej
12.12.2023

Stanovisko Dôvery k aktuálnej epidemiologickej situácii

V súvislosti s ochorením covid-19 boli zavedené viaceré zmeny v úhradách zdravotnej starostlivosti.
Čítajte ďalej
04.12.2023

Chváľte sa. Máte sa za čo

Poďakovanie riaditeľa úseku nákupu zdravotnej starostlivosti Mariana Faktora všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti:
Čítajte ďalej