Tretina z lekárov, ktorí sa rozhodli pre zmenu medzi prvými, si vďaka tomu polepšila. Viac ako polovica ostala na rovnakej úrovni a len necelým 15 % lekárov sa voľba nového parametra neoplatila. Mohli sa však vrátiť k predošlému parametru.

Pôvodne sme možnosť voľby dali siedmim lekárskym odbornostiam, v októbri sme ich rozšírili o druhých sedem a v budúcnosti plánujeme pridať ďalšie.

„Veľmi si cením snahu poisťovne Dôvera zvýšiť prostredníctvom nového voliteľného parametra podiel kolorektálnych lézií odstránených bezprostredne pri indexovej kolonoskopii. Kvalita a efektivita práce ambulantných gastroenterológov tak prinesie nielen spokojnosť pacientov, ale aj ekonomický benefit pre poisťovňu a lepšie finančné ohodnotenie ambulancií,“ hovorí MUDr. Dušan Baláž, predseda Sekcie ambulantných gastroenterológov SGS.

Zmeniť parameter si môžete vždy na začiatku sledovaného obdobia, zvyčajne počas mesiacov apríl - máj a október – november. Ak sa vám nový parameter neosvedčí, vždy sa po skončení obdobia môžete vrátiť k pôvodnému.

Najbližšie prebehne voľba v apríli a využiť ju môžu lekári s odbornosťou:

 • Všeobecný lekár pre dospelých
 • Všeobecný lekár pre deti a dorast
 • Gynekológia
 • Vnútorné lekárstvo
 • Kardiológia
 • Imunológia a alergológia
 • Pediatrická imunológia a alergológia
 • Neurológia
 • Oftalmológia
 • Ortopédia
 • Otorinolaryngológia
 • Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
 • Klinická psychológia
 • Gastroenterológia

Podrobnosti nájdete na tejto stránke.