Z uvedeného dôvodu odporúčame zasielať žiadosť na schválenie pokračovania úhrady pomôcok na CGM:

 1. najskôr po uplynutí 10 mesiacov od začiatku používania pomôcok hradených z verejného zdravotného poistenia, počas ktorých nebolo potrebné schválenie zdravotnou poisťovňou;
 2. prostredníctvom elektronickej pobočky vytvorením návrhu.
  lekar-aktuality.png

  Z ponuky návrhov v elektronickej pobočke si vyberiete „Návrh na schválenie úhrady zdravotníckej pomôcky“, pričom okrem údajov napr. o poistencovi, poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti a diagnózy vyplníte:
  • Kód ZP = X99993, ktorý je spoločný pre senzor aj vysielač, preto stačí poslať jeden spoločný návrh pre zdravotnú poisťovňu z podskupín D12 a D13
  • Množstvo = 1
  • Dôvod žiadosti = tu vyplníte údaje, ktoré preukazujú splnenie kritérií pre pokračovanie v liečbe pomôckami na CGM v rozsahu: HbA1c pred, HbA1c aktuálny, Adherencia pacienta, Medicínsky benefit.

Príklad zdôvodnenia žiadosti:

HbA1c pred: 8,10% DCCT
HbA1c aktuálny: 7,1% DCCT
Adherencia pacienta: využitie minimálne 90 % ANO
Medicínsky benefit: pokles hladiny HbA1c o 10 %

V prípade, že vám viac vyhovuje priložiť k návrhu v elektronickej pobočke „Protokol o kontrole liečby pacienta s diabetes mellitus pri používaní systémov CGM“, nie je nutné duplicitne uvádzať údaje v dôvode žiadosti.

O schválení alebo neschválení elektronickej žiadosti, prípadne o potrebe doplnenia údajov, vás budeme informovať do piatich pracovných dní.

Vďaka vyššie uvedenému spôsobu odosielania žiadostí sa nám spoločne podarí včas zabezpečiť glukózové senzory a pomôcky na prenos dát z podskupín D12 a D13 pre našich poistencov.