Keďže zákon o zdravotnom poistení hovorí, že by sa cudzinci mali pri čerpaní zdravotnej starostlivosti preukazovať v prvom rade pobytovým preukazom, cudzím štátnym príslušníkom s pobytom na Slovensku, ktorí majú pobytový preukaz s čipom, už preukaz poistenca nevydávame.

Rovnako, ako slovenský občan, ktorý má občiansky preukaz s čipom, už nedostane od svojej zdravotnej poisťovne preukaz poistenca. U lekára predloží len svoj občiansky preukaz.

Stretávame sa s prípadmi, kedy do pobočky príde náš poistenec – cudzí štátny príslušník -  s požiadavkou, aby sme mu vystavili preukaz poistenca, lebo lekár ho bez toho odmieta ošetriť. Mrzí nás, že cestu meral zbytočne, lebo ak má doklad o pobyte s elektronickým čipom, preukaz poistenca mu nevydáme. Namiesto neho mu podľa zákona slúži pobytový preukaz,“ vysvetľuje Branislav Jendroľ, riaditeľ úseku služieb poistencom.

Čo presne hovorí zákon o zdravotnom poistení?

§22 Práva a povinnosti poistenca, odsek j) preukazovať sa pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti:

  1. občianskym preukazom s elektronickým čipom, ak osoba má vydaný občiansky preukaz s elektronickým čipom
  2. dokladom o pobyte s elektronickým čipom
  3. preukazom poistenca, európskym preukazom alebo náhradným certifikátom, ak osoba nemá vydaný občiansky preukaz s elektronickým čipom ani doklad o pobyte s elektronickým čipom
  4. preukazom poistenca s označením preukazu „EU“
  5. zobrazeným preukazom poistenca v mobilnej aplikácii zdravotnej poisťovne
  6. uvedením svojho rodného čísla, ak poistencovi nebol vydaný preukaz poistenca ani občiansky preukaz s elektronickým čipom