tab_glu.png
veľmi rizikoví pacienti* = pacienti s DM 1. typu so syndrómom neuvedomovania si hypoglykémie, pacienti s veľmi vysokým kardiovaskulárnym rizikom, ktorí sú indikovaní na IP s funkciou LGS (low glucose suspend) alebo PLGM (predictive low glucose management)

Pri nových kontrolách sa

  • rozlišuje, či ide o prvý alebo ďalší (x.) rok liečby, čo je určené diagnózou (E10.92; E10.94 – 1. kalendárny rok, E10.93; E10.95 – ďalšie roky liečby);
  • kontrolujú produkty, či podskupiny týchto ZP prináležia danému typu monitoringu (ďalej len „ZP na CGM“) ;
  • ak poistenec mal v roku 2023 monitoring s FGM produktami, v 2024 je potrebné informovať o vyhodnotení FGM pri žiadosti o CGM. Dôvodom je, že od 1.1.2024 nie sú k dispozícii žiadne produkty v podskupine FGM.
  • ak poistenec pre kalendárny rok 2023 vynechal montioring a žiadate pre neho v roku 2024 liečbu, ide o novú liečbu a je potrebné urobiť preskripciu s diagnózou pre prvý rok liečby,
  • zohľadňuje vek poistencov (<19 rokov alebo >=19 rokov), tehotenstvo (O24.0), ako aj rizikové skupiny pacientov, ktoré sa identifikujú diagnózami (E10.94; E10.95);
  • sleduje dĺžka liečby, nakoľko po roku liečby (t.j. po 12 mesiacoch) je potrebné schválenie pokračovania liečby zdravotnou poisťovňou.

Kontroly sa týkajú operácií:

  • UlozPreskripcnyZaznam,
  • UlozDocasnuZS,
  • VyhladajPreskripcnyZaznam

Nové kontroly pre UlozPreskripcnyZaznam

Nové kontroly pre UlozDocasnuZS

Nová kontrola pre VyhladajPreskripcnyZaznam