Aktuality

Poďakovanie
09.12.2020

Poďakovanie

Poďakovanie riaditeľa úseku nákupu zdravotnej starostlivosti Mariana Faktora všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti:
Čítajte ďalej
Spôsob vykazovania liekov bez preskripčného obmedzenia
16.06.2021

Spôsob vykazovania liekov bez preskripčného obmedzenia

Ak všeobecný lekár predpíše na základe odporúčania lekára špecialistu pacientovi liek bez preskripčného obmedzenia, lekáreň by mala informáciu o odporúčajúcom lekárovi uviesť aj do dispenzačného záznamu.
Čítajte ďalej
Predpis nekategorizovaného lieku a výdaj kategorizovaného lieku pri generickej preskripcii
16.06.2021

Predpis nekategorizovaného lieku a výdaj kategorizovaného lieku pri generickej preskripcii

Opakovane sa nás pýtate, ako treba postupovať pri predpise nekategorizovaných liekov a pri výdaji kategorizovaných liekov. Prinášame vám podrobné vysvetlenie.
Čítajte ďalej
Kontroly individuálne pripravovaných liekov
28.10.2020

Kontroly individuálne pripravovaných liekov

Od 1. decembra 2020 pristupujeme na základe schváleného plánu kontrol v súlade s platnou legislatívou ku kontrolám individuálne pripravovaných liekov v dispenzačných záznamoch. Kontroly sa budú týkať záznamov vytvorených po tomto termíne.
Čítajte ďalej
COVID-19: Predĺženie platnosti lekárskych poukazov od 26. 10. 2020
02.11.2020

COVID-19: Predĺženie platnosti lekárskych poukazov od 26. 10. 2020

Na základe posúdenia aktuálnej epidemiologickej situácie súvisiacej s pandémiou COVID-19 v Slovenskej republike sa DZP rozhodla s účinnosťou od 26. 10. 2020 do odvolania predĺžiť platnosť lekárskych poukazov nasledovne:
Čítajte ďalej
Keď lekár špecialista žiada od obvodnej ambulancie odbery pre pacienta
20.10.2020

Keď lekár špecialista žiada od obvodnej ambulancie odbery pre pacienta

V praxi sa často vyskytujú prípady, keď lekár špecializovanej ambulantnej starostlivosti (špecialista) žiada odber krvi pacientovi v obvodnej ambulancii. Odborné usmernenie MZ SR* mu na to dáva oprávnenie, treba však postupovať podľa pravidiel.
Čítajte ďalej
Ako postupovať pri predpise liekov na odporúčanie lekára špecialistu
16.06.2021

Ako postupovať pri predpise liekov na odporúčanie lekára špecialistu

Pacienti sa po vyšetrení u lekára špecialistu neraz vracajú do ambulancie svojho obvodného lekára s odporúčaním, aby im všeobecný lekár predpísal konkrétny liek. Viete, ako v týchto prípadoch postupovať a komu sa započítajú náklady na takto predpísaný a vykázaný liek?
Čítajte ďalej
Mimoriadny režim pre OPL
16.06.2021

Mimoriadny režim pre OPL

Na základe súhlasných stanovísk MZ SR, ŠUKL, SLEK, jednotlivých VÚC a zdravotných poisťovní informujeme o alternatívnom postupe predpisu liekov na lekársky predpis so šikmým modrým pruhom v čase mimoriadnej situácie súvisiacej s epidémiou COVID-19, kedy je potrebné minimalizovať trasovanie ťažko chorých pacientov.
Čítajte ďalej
Ako sa postarať o dlžníka?
21.08.2020

Ako sa postarať o dlžníka?

Keď do ambulancie zavíta pacient s dlhom na zdravotnom poistení, nie je to príjemná situácia ani pre jednu stranu. Ako ho má lekár ošetriť? A ako vôbec zistí, že pacient je dlžník? Poradíme vám, ako postupovať.
Čítajte ďalej
Poistenci z iných krajín EÚ a zúčtovanie zdravotnej starostlivosti
16.06.2021

Poistenci z iných krajín EÚ a zúčtovanie zdravotnej starostlivosti

Viete čo robiť, keď k vám do ambulancie príde pacient poistený v inej krajine EÚ alebo EHP? Aby ste sa vyhli komplikáciám pri zúčtovaní zdravotnej starostlivosti, poradíme vám, ako postupovať.
Čítajte ďalej