Úpravy a zmeny sa týkajú nasledovných podskupín:

  • Podskupina D3 - zmena znenia indikačných obmedzení a zmena určenia názvu podskupiny
  • Podskupina D10 - zmena znenia indikačných obmedzení
  • Podskupina D11 - zmena množstvového limitu a znenia indikačných obmedzení a zmena určenia názvu podskupiny
  • Podskupina D12 - zmena množstvového limitu a znenia indikačných obmedzení
  • Podskupina D13 - zmena množstvového limitu a znenia indikačných obmedzení v podskupinách a zmeny určenia zdravotníckych pomôcok

Spoločným menovateľom uvedených zmien je:

  • nediskriminačný princíp
  • kvalita liečby
  • adherencia pacienta a jeho aktívny prístup k liečbe
  • vyššia dostupnosť