Na základe medicíny dôkazov bol spironolaktón odporúčaniami ESC/ESH 2018  pre manažment artériovej hypertenzie zaradený na liečbu rezistentnej hypertenzie. Ide o nekontrolovanú hypertenziu, pri ktorej nepomáha trojkombinácia antihypertenzív.

V prípade, že sa vylúčia príčiny pseudorezistentnej hypertenzie, je liekom voľby do štvorkombinácie antihypertenzív práve spomínaný spironolaktón. Ostatné skupiny antihypertenzív, ako napríklad antihypertenzíva zo skupiny C02, sa majú používať len v zriedkavých situáciách, ak tlak nie je kontrolovaný predchádzajúcimi stratégiami.   

Pozreli sme sa na stav v slovenskej praxi tesne pred zavedením odporúčaní ESH/ESC 2018. Analýzou sme chceli zistiť, v čom konkrétne môžu byť odporúčania prínosné pre liečbu hypertonikov.

Dáta vykázanej zdravotnej starostlivosti od októbra 2017 do septembra 2018 ukázali, že:

  • Predpis spironolaktónu bol v sledovanom období veľmi nízky. Liek bol predpísaný len u 1,3 % hypertonikov.
  • Väčšine pacientov (54,6 %) bol spironolaktón predpísaný do kombinácie skôr ako v štvorkombinácii.
  • Najčastejšie sa vyskytoval už v dvojkombinácii (24,1 %) a v trojkombinácii (23,6 %).
  • Pacientom so srdcovým zlyhávaním bol tento liek predpisovaný 3,5-krát častejšie ako ostatným hypertonikom.
  • Na druhej strane, antihypertenzíva z ATC skupiny C02 sa predpísali v dvoj- až štvorkombinácii u 10,1 % hypertonikov bez komplikácií, čo je vzhľadom na odporúčania relatívne vysoký podiel.

Dodržiavanie odporúčaní bude mať pre pacienta aj finančný prínos. Pretože, ak bol spironolaktón zaradený do trojkombinácie liečiv – teda skôr ako uvádzajú odporúčania – pacient mal vyšší doplatok za liek.

Podrobnejšie výstupy z analýzy si môžete prečítať v článkoch, ktoré sme napísali v spolupráci s poprednými odborníkmi.

Momentálne už porovnávame dáta z obdobia pred štandardom (rok 2018) a po zavedení štandardu (rok 2020). Zaujíma nás, či odporúčania viedli k zvýšeniu kvality liečby hypertenzie.