V Dôvere nám záleží na tom, aby sa podmienky v slovenskom zdravotníctve zlepšovali. Dlhé roky investujeme vlastné finančné zdroje a pomáhame meniť prostredie v nemocniciach a ambulanciách k lepšiemu. Založili sme preto vlastný grantový program, prostredníctvom ktorého nás môžu všetky organizácie, ktoré sa starajú o pacientov požiadať o finančný príspevok až do výšky 20-tisíc eur.

280-tisíc na modernejšie vybavenie zdravotníckych zariadení

Na jeseň sme vyhlásili ďalší ročník grantového programu Bojovníci za zdravie pre organizácie. Obrovský záujem zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti aj organizácií a neziskových združení pre pacientov nám len potvrdil, že zdravotníctvo na Slovensku si zaslúži omnoho viac pozornosti. A to nielen v čase pandémie.

Zo všetkých žiadostí, ktoré k nám prišli, sme vybrali 24 organizácií, ktorým prerozdelíme sumu 280-tisíc eur. Z príspevku zrealizujú svoje projekty s cieľom zlepšiť alebo rozšíriť zdravotnú starostlivosť a zvýšiť tak komfort pre pacientov po celom Slovensku.

Zdravotnícke zariadenia hodné 21. storočia

Vďaka našej finančnej podpore v najbližšom období viacero nemocníc a ambulancií zmodernizuje svoje priestory. Pre pacientov s Crohnovou chorobou vznikne nové špecializované pracovisko, vybuduje sa rehabilitačná miestnosť pre deti na klinike detskej chirurgie, zriadi sa špecializovaný kútik v očnom centre pre deti so zrakovými poruchami. Viaceré zdravotnícke zariadenia vybavíme modernými medicínskymi prístrojmi. Pribudnú nové kreslá na podávanie chemoterapie pre onkologických pacientov, dialyzačné monitory pre pacientov s ochorením obličiek. Neonatologická klinika získa prístroje pre deti s novorodeneckou žltačkou, anestéziologický prístroj poslúži pri zubnom ošetrení hendikepovaných či nespolupracujúcich pacientov.

Zdravotná starostlivosť aj pre covidových pacientov

Mnohé z prijatých žiadostí reagovali na aktuálnu pandemickú situáciu. Pneumologickým ambulanciám prispejeme na nákup prístrojov na lepšiu diagnostiku pľúc či na pomoc pacientom s postcovidovým syndrómom, ktorí zaplavili ambulancie špecialistov.

Tieto zdravotnícke zariadenia a organizácie podporíme:

Organizácia
Výška príspevku (eur)
Zámer projektu
TETIS, s.r.o., Dunajská Lužná
20.000
Zakúpenie prístroja na rehabilitáciu detských pacientov s neurologickými a ortopedickými ochoreniami.
DENT plus, s.r.o., Ľubotice
20.000
Nákup anestéziologického prístroja určeného pre nespolupracujúcich a hendikepovaných pacientov na ošetrenie chrupu v celkovej anestézii.
UVEA Klinika s.r.o., Martin
18.000
Vybudovanie detského kútika a prístrojové vybavenie pre centrum zrakových cvičení v detskom očnom centre.
POLIKLINIKA - LDCH, s.r.o., Detva
18.000
Zabezpečenie MLS lasera pre liečbu pacientov s postcovidovým syndrómom.
ZaMED, s.r.o., Komárno
16.200
Vybudovanie moderného tréningového centra pre vzdelávanie a tréning lekárov, zdravotníckych záchranárov a vodičov záchrannej zdravotnej služby.
DETSKÁ CHIRURGIA - OZ SLNIEČKO NA CESTE! Bratislava
15.000
Vybudovanie rehabilitačnej miestnosti na klinike detskej chirurgie pre hospitalizovaných pacientov po úrazoch.
Pneumomedik s.r.o., Michalovce
15.000
Zakúpenie prístroja na lepšiu diagnostiku a liečbu dýchacej sústavy určeného pre pacientov s covidom a s postcovidovým syndrómom.
DAMIZA, s.r.o., Vyšný Kubín
15.000
Nákup prístrojov na lepšiu diagnostiku pľúc.
ENDOMED, s.r.o., Košice
15.000
Vybudovanie špecializovaného pracoviska pre pacientov s ulceróznou kolitídou a Crohnovou chorobou.
Spišská katolícka charita, Spišská Nová Ves
15.000
Zabezpečenie prístrojového vybavenia pre hospic.
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
13.500
Vytvorenie navigačného systému pre ľahšiu orientáciu pacientov v nemocnici.
NOVAMED, spol s.r.o., Banská Bystrica
12.000
Zvýšenie kapacity dialyzačného strediska - nákup dialyzačných monitorov.
Mestská poliklinika, Šurany
12.000
Rekonštrukcia a modernizácia chirurgickej ambulancie a čakární pre pacientov.
Odborný liečebný ústav psychiatrický, n.o. Predná Hora
12.000
Komplexná terapia - program pre pomoc a vzdelávanie rodín závislých pacientov.

PhDr. Marta Zaťková, Phd. s.r.o., Nitra
12.000
Vytvorenie terapeutických miestností pre prácu s detskými pacientmi trpiacimi neurovývinovými poruchami.

Fakultná nemocnica Trenčín10.000Zabezpečenie prístrojového vybavenia pre pacientov s novorodeneckou žltačkou na neonatologickej klinike.
sPOKO, s.r.o. Ambulancia klinickej onkológie Hlohovec
8.800
Zakúpenie polohovacích kresiel na aplikáciu chemoterapie v onkologickej ambulancii.
Ošetrovateľské centrum, Humenné
8.000
Zakúpenie medicínskych pomôcok a vybavenia pre starostlivosť o chorých pacientov.
B-MEDIC Slovakia s.r.o., Martin
6.000
Nákup prístrojov na vyšetrenie zraku hendikepovaných a preverbálnych detí.
Fakultná nemocnica Trnava, Denný detský stacionár
6.000
Zakúpenie masážnej vane pre potreby rehabilitácie hendikepovaných detí.
ADOS Repiská, s.r.o., Nitra
5.000
Zakúpenie vybavenia pre skvalitnenie ošetrovateľskej starostlivosti pre pacientov v domácom prostredí.
BENMEDIKA s.r.o., Senec
4.500
Zabezpečenie prístrojového vybavenia pre ambulanciu všeobecného lekára.
Tamice, s.r.o, Košice
2.000
Zabezpečenie prístrojového vybavenia pre ambulanciu všeobecného lekára.
ENDO-EW s.r.o., Považská Bystrica
1.000
Podporná aktivita pre deti s ochorením diabetes a ich rodičov.


Viac o grantovom programe Dôvery pre organizácie nájdete na tejto stránke.