Aktuality

10.05.2022

Preventívnych prehliadok ubúda, tisíce ľudí nevedia, že majú rakovinu

Len tretina ľudí vlani využila preventívnu prehliadku u svojho všeobecného lekára. O niečo vyššie čísla nám vykázali gynekológovia a stomatológovia, no nikde účasť dospelých na preventívke nedosiahla aspoň polovicu.
Čítajte ďalej
10.05.2022

Edukátorky vám ušetria čas a vašim pacientom pomôžu zvládať cukrovku

Už každý váš dospelý pacient s diabetom 1. alebo 2. typu, s prediabetom alebo gestačným diabetom môže využívať bezplatnú pomoc edukátoriek diabetu. Toto nemedicínske poradenstvo im pomôže zlepšiť klinické parametre, upraviť hmotnosť a mať diabetes viac pod kontrolou.
Čítajte ďalej
30.03.2022

Pre lekárov: Zámeny zdravotníckych pomôcok pre inkontinenciu a bezlepkových potravín a surovín od 1.4.2022

Dňa 1.4.2022 nadobúda účinnosť znenie § 121 ods. 14 - 17 zákona 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktorý ustanovuje možnosť náhrady bezlepkových potravín (podskupina V06CE) a zdravotníckych pomôcok pre inkontinenciu (podskupiny B1 - B5).
Čítajte ďalej
30.03.2022

Pre lekárnikov: Zámeny zdravotníckych pomôcok pre inkontinenciu a bezlepkových potravín a surovín od 1.4.2022

Od 1.4.2022 nadobúda účinnosť znenie § 121 ods. 14 - 17 zákona 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktorý ustanovuje možnosť náhrady bezlepkových potravín (podskupina V06CE) a zdravotníckych pomôcok pre inkontinenciu (podskupiny B1 - B5).
Čítajte ďalej
15.03.2022

Liečba detí glukózovými senzormi sa bude prehodnocovať. Takto vám to zjednodušíme

Zmena kategorizačného zoznamu v podskupine zdravotníckych pomôcok D12 priniesla detským endokrinológom (odbornosť 153) novú legislatívnu povinnosť. Ak chcú, aby ich pacienti mohli používať glukózové senzory dlhšie ako rok, musia požiadať zdravotnú poisťovňu o schválenie pokračovania tejto liečby.
Čítajte ďalej
18.02.2022

Nové kontroly indikačných obmedzení sa zamerajú na predpis liečiv ovplyvňujúcich stavbu a mineralizáciu kostí

Aby sme vám uľahčili prácu a pomohli predchádzať chybám, 1. marca 2022 zapíname nové kontroly pri vytváraní a ukladaní preskripčných záznamov.
Čítajte ďalej
09.02.2022

Medzery v liečbe artériovej hypertenzie

Hypertenzia sa dá liečiť aj lepšie, ukázalo porovnanie slovenskej praxe s odporúčaniami ESH/ESC 2018. Nedostatočne sa využíval najmä potenciál spironolaktónu.
Čítajte ďalej
03.02.2022

Pozoruhodné výsledky v liečbe diabetu

Prečítajte si kazuistiku 34-ročnej pacientky s novodiagnostikovaným diabetom 2. typu, u ktorej kombinácia medicínskej a nemedicínskej edukácie viedla k zlepšeniu klinických výsledkov a k celkovému zníženiu hmotnosti o 30 kg.
Čítajte ďalej
03.02.2022

Počas pandémie klesol počet odhalených kardiovaskulárnych ochorení

Kým pred pandémiou covidu-19 incidencia kardiovaskulárnych ochorení rástla, počas prvého roku pandémie (apríl 2020 – marec 2021) medziročne klesla o 22,5 %. To znamená, že na Slovensku v tom čase nebolo zachytených približne 104-tisíc ľudí s kardiovaskulárnymi ochoreniami.
Čítajte ďalej
18.02.2022

Zaslúžite si viac pozornosti

V Dôvere nám záleží na tom, aby sa podmienky v slovenskom zdravotníctve menili k lepšiemu. Aj na tom, aby boli zdravotníci motivovaní robiť svoju prácu čo najlepšie. Zabezpečiť pacientom zdravotnú starostlivosť na vysokej úrovni je náročná úloha, preto vám v nej chceme pomáhať.
Čítajte ďalej