Lekárom aj kúpeľom výrazne zníži administratívne zaťaženie, zároveň zvýši ochranu osobných údajov pacientov a predovšetkým ponechá výber konkrétneho kúpeľného zariadenia čisto na poistencoch.

Kúpeľné návrhy budú lekári vypisovať a posielať predovšetkým cez webovú aplikáciu DôveraLekárom*. Aplikácia im poradí, aké údaje treba uviesť pri konkrétnych prípadoch. Vďaka tomu prebehne vypísanie návrhu, jeho doručenie do poisťovne a schválenie za 24 hodín.

Čo je nové

 • Obsahom komunikácie medzi Dôverou a kúpeľným zariadením bude len samotné oznámenie o schválení kúpeľného pobytu pre poistenca. Elektronickým „poukazom“ sa zaviažeme k úhrade plnenia starostlivosti v rozsahu príslušnej indikačnej skupiny za predpokladu, že pacient nemá kontraindikácie a bude môcť nastúpiť na kúpeľnú liečbu.
 • Súvisiacu zdravotnú dokumentáciu nebudeme zasielať elektronicky vopred. Ak bude potrebná,  prinesie ju so sebou poistenec (spravidla  zdravotný záznam zapožičaný od všeobecného lekára) a odovzdá ju osobne pri nástupe na kúpeľnú liečbu. A to z dôvodu, že ošetrujúci lekár musí nie viac ako 14 dní pred nástupom pacienta do kúpeľov potvrdiť vylúčenie možných kontraindikácií, a teda návšteva pacienta v jeho ambulancii je tak či tak nevyhnutná. V prípade zistenia kontraindikácie je za oznámenie tejto skutočnosti pacientovi zodpovedný ošetrujúci lekár.
 • Poistenec si vyberie z ponúknutých možností kúpeľné zariadenie sám a aj si sám dohodne termín nástupu (telefonicky alebo elektronicky s využitím prideleného rezervačného kódu). Rezervačný kód mu aj so zoznamom kúpeľných zariadení, ktoré poskytujú liečbu v schválených indikačných skupinách, a s kontaktnými údajmi na tieto zariadenia, poskytneme my. A to spolu s oznámením schválenia kúpeľného poukazu.

Schvaľovanie kúpeľnej starostlivosti bude môcť poskytovateľ sledovať v DôveraLekárom. Vie si v nej pozrieť detail návrhu a jeho aktuálny stav. Nájde tam všetky informácie o poistencovi. Keďže lekár už nebude musieť s návrhom posielať aj rôzne prílohy, odpadáva jeden z doterajších dôvodov neschválenia návrhu (chýbajúce prílohy).

Nový proces schvaľovania sme si dohodli s kúpeľnými zariadeniami aj s predpisujúcimi lekármi. Svoj súhlas potvrdili podpísaním dodatkov k zmluvám.

Zadávanie kúpeľných návrhov v DôveraLekárom

 1. lekár vyplní rodné číslo pacienta
 2. zadá indikačnú skupinu a diagnózu – na základe čoho sa mu zobrazia ďalšie inštrukcie
 3. uvedie odpovede na doplňujúce otázky
 4. popíše epikrízu, objektívny nález a vedľajšie diagnózy
 5. zodpovie doplňujúce otázky týkajúce sa kúpeľného pobytu
 6. klikne na tlačidlo „Odoslať“

Názornú pomôcku a návod ako postupovať pri vypisovaní návrhu, nájdete tu.

Po schválení návrhu kontaktujeme poistenca e-mailom, telefónom alebo klasickým listom – podľa toho, aký kontakt nám na seba uviedol.

 • Ak máme na poistenca číslo na mobilný telefón, pošleme mu sms s informáciou o schválení návrhu a o tom, že podrobné inštrukcie nájde vo svojej Elektronickej pobočke.
 • Ak máme na poistenca e-mailovú adresu, pošleme mu e-mail s informáciou o schválení návrhu a o tom, že podrobné inštrukcie nájde vo svojej Elektronickej pobočke.
 • Ak na poistenca nemáme mobil ani e-mail, pošleme mu klasický list s informáciou o schválení návrhu, s rezervačným kódom, zoznamom kúpeľných zariadení a potrebnými inštrukciami.

* Zatiaľ zostáva funkčný aj starý spôsob, teda papierové návrhy a kúpeľné návrhy cez medicínsky softvér. Odporúčame však využívať predovšetkým rýchlejšiu a ústretovejšiu aplikáciu DôveraLekárom.