V sledovanom období 2019 – 2021 sme zistili, že tieto lieky boli v niektorých prípadoch predpísané alebo odporúčané:

  • mimo SPC a indikačného obmedzenia, avšak žiaľ
  • aj v dlhodobo niekoľkonásobne vyššom dávkovaní.

Prekročenie dávok ustanovených pri registrácii lieku sa potvrdilo nielen náhľadom na dávkovanie uvedené v erecepte, ale aj náhľadom do zdravotnej dokumentácie poistenca, ktorú predložili kontrolovaní lekári.

V zdravotnej dokumentácii boli po dlhodobom užívaní vyšších dávok zaznamenané aj také ťažkosti pacientov, ktoré sa uvádzajú medzi nežiaducimi účinkami liekov s obsahom kyseliny tioktovej.

Zhrnutie pre lepšiu prax

  1. Lieky obsahujúce kyselinu tioktovú sa indikujú a hradia len pri laboratórne alebo klinicky dokumentovanej diabetickej polyneuropatii (E10-E14, štvrtá pozícia .4†), diagnóza G63.2.
  2. Denná dávka je 600 mg kyseliny tioktovej perorálne. Má sa užívať ako jednorazová dávka asi 30 minút pred prvým jedlom. V prípade závažných symptómov diabetickej neuropatie sa môže liečba začať prostredníctvom infúznej liečby kyselinou tioktovou.
  3. Prípravky obsahujúce magnézium,  železo alebo vápnik (ak ich pacient berie)  sa môžu užiť až na obed alebo večer. Kyselina tioktová tvorí s kovmi cheláty.
  4. Užívaním kyseliny tioktovej môže zosilnieť hypoglykemický účinok inzulínu, resp. perorálnych antidiabetík. V ojedinelých prípadoch môže byť nevyhnutné zníženie dávky inzulínu alebo perorálneho antidiabetika, aby sa zamedzilo vzniku symptómov hypoglykémie.
  5. Základom liečby diabetickej neuropatie je optimálna kontrola cukrovky.
  6. Pacientom s diabetickou polyneuropatiou je potrebné odporučiť, aby sa vyhli konzumácii alkoholu. Pravidelné požívanie alkoholu predstavuje významný rizikový faktor vývoja a progresie neuropatického klinického obrazu. Môže mať negatívny vplyv aj na úspešnosť liečby prípravkami obsahujúcimi kyselinu tioktovú.
  7. Nežiaduce účinky kyseliny tioktovej, ako napr. vertigo, nauzea, vracanie, bolesť žalúdka, bolesť čriev a hnačka, alergické reakcie, hypoglykémia sprevádzaná závratom, potením, bolesťou hlavy a rozmazaným videním sa pri dlhodobej dvoj- a viacnásobne vyššej dávke môžu prejaviť častejšie.


*SPC je zverejnené na stránke ŠUKL.