Stáva sa, že lekár predpíše cez e-recept pomôcku a aj keď my všetko skontrolujeme a schválime, nastáva problém vo výdajni zdravotníckych pomôcok. Výdajňa totiž musí e-recept zarezervovať, ale nie vždy sa jej kvôli aktuálnej situácii podarí zabezpečiť pomôcku pre pacienta. Keďže je e-recept zarezervovaný (zablokovaný) vo výdajni, lekár nemôže svoj predpis stornovať a predpísať pacientovi inú, podobnú a dostupnú pomôcku.

Pomoc našim poistencom

Obrátili sme sa preto na výdajne zdravotníckych pomôcok s prosbou, aby pri nedostupných pomôckach e-recept odblokovali a ponúkli pacientovi  k nedostupnej pomôcke alternatívu. Napríklad tak, že mu napíšu kód zdravotníckej pomôcky z rovnakej podskupiny, ktorá je dostupná a vhodná.

Následne je potrebné, aby poistenec požiadal svojho lekára o stornovanie pôvodného predpisu a o predpísanie inej dostupnej pomôcky cez e-recept. Lekárovi môže uľahčiť rozhodovanie pri výbere inej pomôcky práve ten kód, ktorý poskytla výdajňa zdravotníckych pomôcok. Bez stornovania pôvodného predpisu nie je možné vytvoriť nový.

Veríme, že týmto spôsobom sa nám spoločne podarí pomôcť pacientom dostať sa včas k potrebnej zdravotníckej pomôcke.