Budete si môcť vybrať hodnotiace parametre, ktoré sú postavené na medicínskom základe, vychádzajú z odporúčaní a ambulantnej praxe, a ktoré máte možnosť ovplyvniť pri svojej práci.

Pri ich tvorbe sme vás vypočuli - vychádzali sme zo spätnej väzby od ambulantných poskytovateľov. Postupovali sme podľa aktuálnych štandardov, odporúčaní a guidelineov a všetky parametre (ich zámer, metodiku, hranice) sme konzultovali s kľúčovými odborníkmi pre každú odbornosť. Zároveň sme vám zachovali možnosť ponechať si existujúce parametre.

Veríme, že možnosť voľby je krok na ceste k ústretovejším a zmysluplnejším hodnotiacim parametrom. Hneď prvého januára sa môžete rozhodnúť pre výmenu prvého parametra. Urobíte tak v službe DôveraLekárom v časti „Prehľad parametrov“. Po kliknutí na parameter sa vám zobrazí popis parametra aj metodika výpočtu.

Možnosť výberu vám pripomenieme aj notifikáciou a ak si to po čase rozmyslíte a budete sa chcieť vrátiť k pôvodnému parametru, počas obdobia voľby to máte možnosť urobiť. Po každej voľbe vám príde notifikácia o potvrdení zmeny hodnotiaceho parametra. Platný bude ten parameter, ktorý budete mať v DôveraLekárom zvolený na konci obdobia voľby. Prvý raz to bude koniec februára 2023.

Kto si môže zvoliť iný parameter

Odbornosť
Voliteľný parameter
 Pôvodný parameter
Všeobecný lekár pre dospelých
Podiel fixných kombinácií antihypertenzív
Bezpečná medikácia
Všeobecný lekár pre deti a dorast
Vakcinácia proti HPV
Bezpečná medikácia
Gynekológia
Cytologické vyšetrenie počas preventívnej prehliadky
Priemerný počet ošetrených poistencov
Vnútorné lekárstvo
Farmakoterapia u pacientov so srdcovým zlyhávaním
Bezpečná medikácia
Kardiológia
Farmakoterapia u pacientov so srdcovým zlyhávaním
Bezpečná medikácia
Imunológia a alergológia
Alergénová imunoterapia u pacientov s alergickou rinitídou
Bezpečná medikácia
Pediatrická imunológia a alergiológia
Alergénová imunoterapia u pacientov s alergickou rinitídou
Bezpečná medikácia

Sledované obdobia ostanú rovnaké, ako doteraz, teda apríl - september a október – marec. Prvá voľba bude prebiehať v mesiacoch január a február 2023 (pre už prebiehajúce sledované obdobie od októbra 2022). Pre každé ďalšie sledované obdobie budú obdobia voľby vždy prvé dva mesiace daného sledovaného obdobia.

Podrobnejšie odborné usmernenie zverejníme v polovici januára. Detaily o jednotlivých parametroch nájdete v DôveraLekárom od 1.1.2023.