V termíne od 6. októbra do 10. novembra nás poskytovatelia zdravotnej starostlivosti môžu opäť požiadať o príspevok prostredníctvom elektronickej žiadosti, ktorú nájdu na tejto stránke.

Témou tohto kola sú Inovácie v zdravotníctve a Prevencia pre ochoreniami.

Podmienky pre získanie grantu

  1. Žiadateľom musí byť poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (nemocnica, ambulancia, lekáreň, dom ošetrovateľskej starostlivosti a pod.), zmluva uzavretá s Dôverou nie je podmienkou.
  2. Žiadateľ podá v termíne od 6. októbra do 10. novembra elektonickú žiadosť (Žiadosť o grant) na tejto webovej stránke.
  3. Maximálna výška príspevku, ktorý môže žiadateľ získať, je 20.000 eur. 
  4. Žiadosť o grant môže žiadateľ podať aj na projekt, ktorý už bol zrealizovaný/ je realizovaný, ak výdavky naň vznikli od 1. októbra 2022.
  5. Pri hodnotení uprednostníme podporu tých žiadateľov, ktorých projekt sa týka jednej z tém: Inovácie v zdravotníctve alebo Prevencia pred ochoreniami.

Pomáhame lepšiemu zdravotníctvu

V predchádzajúcom roku sme podporili 24 organizácií, ktorým sme rozdelili sumu 280-tisíc eur. Príspevok od nás získala aj očná klinika UVEA v Martine, ktorá pre deti s poruchou zraku vybudovala detský kútik priamo vo svojom zariadení.


Viac o grantoch Dôvery

Grantový program Bojovníci za zdravie pomáha našim poistencom už desať rokov. Vyplatili sme im na liečbu nad rámec toho, čo nám stanovuje zákon, už takmer 1,9 milióna eur.

V roku 2019 sme tento program rozšírili aj o pomoc pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Takto chceme pomáhať aj zariadeniam, ktoré sa starajú o pacientov. Či už ide o veľké nemocnice, menšie polikliniky, alebo špecializované ambulancie, kúpele, či domy ošetrovateľskej starostlivosti. Sú dôležitou súčasťou liečebného procesu a len vďaka nim môžu pacienti uspieť v boji za svoje lepšie zdravie.

S pomocou v zdravotníctve však máme dlhoročné skúsenosti. Roky finančne pomáhame pri renovácii priestorov v nemocniciach. S organizáciou Osmijanko, ktorá už zanikla, sme zrenovovali 50 pediatrických oddelení po celom Slovensku.

V sieti nemocníc Svet zdravia vznikli vďaka podpore Dôvery nové moderné recepcie, vybudovalo sa viac ako 50 nadštandardných izieb na najfrekventovanejších lôžkových oddeleniach. Pribudli tiež hygienické lavičky na sedenie aj komunitné miestnosti pre ťažko chorých pacientov.