Už dlhšie sme v Dôvere premýšľali, čo v našom postoji a procesoch zmeniť, aby sme naše vzťahy s vami posunuli na vyššiu úroveň, aby ste nás vnímali ako korektných partnerov. Namiesto chlácholenia samých seba, že predsa robíme maximum, sme sa rozhodli zamyslieť nad tým, čo by sa dalo robiť lepšie.

Vzišiel z toho poriadne veľký projekt, do ktorého sme zapojili každého zamestnanca. Zbierali sme od našich ľudí tipy a nápady, skúsenosti a odporúčania a zároveň sme sa vás snažili ešte lepšie počúvať. A pustili sme sa do práce. Verím, že ste si prvé zmeny všimli. Naším heslom je ústretovosť.

Chceli ste, aby bolo možné cez eRecept predpisovať aj zdravotné pomôcky, ktoré podliehajú schváleniu zdravotnou poisťovňou. Myšlienka to bola výborná, preto sme túto možnosť do eReceptu zapracovali a od júna ju mnohí z vás aj využívajú.

Vieme, ako veľmi vás zaťažuje papierovanie, tak sme vám priniesli možnosť podávať aj kúpeľné návrhy elektronicky. Namiesto 45 minút vám to dnes zaberie len 10 a na schválenie nemusíte čakať mesiace, ale maximálne 24 hodín.

MFaktor22.jpg

Vieme, ako veľmi vám niektorým prekážajú hodnotiace parametre. Tak sme sa zamysleli, ako ich upraviť, aby boli pre vás vyhovujúcejšie a viac odrážali realitu. Od Nového roka si lekári v prvých siedmich odbornostiach budú môcť vybrať a vymeniť najviac kritizovaný parameter za iný. Postupne túto možnosť budeme rozširovať aj pre ostatné odbornosti.

Takisto vnímame, že vás vyrušujú niektoré naše rozhodnutia o schválení alebo neschválení liečby písané krkolomným administratívnym jazykom. Dali sme s naším komunikačným odborom hlavy dokopy a postupne naše odpovede prepisujeme do zrozumiteľnejšej podoby.

Je náročné udržať náklady pod kontrolou a zároveň mať dobré vzťahy s poskytovateľmi. Bolo by oveľa jednoduchšie mať len jeden z týchto cieľov, ale to nie je správna cesta. Vybrali sme si tú náročnejšiu. Záleží nám na vašej spokojnosti, pretože veríme, že tá je kľúčom k lepšej starostlivosti o pacienta.  A oňho ide v prvom rade.  Napokon, každý z nás bol niekedy v živote aj pacientom. Takže všetci presne vieme, ako by starostlivosť oňho mala a nemala vyzerať.

Na lekárskych fakultách nám vštepovali zásadu: „Pozorne počúvajte pacienta, hovorí vám diagnózu.  Často je to dôležitejšie ako množstvo vyšetrení“. Odporučil by som aj našim politikom: „Pozorne počúvajte zdravotníkov, hovoria vám diagnózu nášho zdravotníctva. Často je to dôležitejšie ako množstvo nezmyselných nápadov“.

Ďakujem vám za vašu trpezlivosť, oddanosť svojmu povolaniu a chuť posúvať  zdravotníctvo vpred. Všetkým prajem, nech sa predsa len pozitívnych zmien dočkáme, a to v zdraví a v duševnej pohode.


Marian Faktor

riaditeľ úseku vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti