Miera poklesu incidencie sa medzi pohlaviami a diagnózami líšila. U žien poklesla väčšmi než u mužov (-27,2 % vs. -22,8 %).

Zmena incidencie nie je rovnaká ani medzi diagnózami. Incidencia pri infarkte myokardu klesla menej (-7,9 %) ako pri varixoch dolných končatín (-37,4 %) alebo ateroskleróze (-36,0 %). Akútne ochorenia s jasnejšou a naliehavejšou symptomatológiou boli poklesom incidencie postihnuté menej v porovnaní s ochoreniami, ktoré bezprostredne neohrozujú na živote.

U týchto pacientov je však vysoký predpoklad, že zdravotnú starostlivosť ešte budú potrebovať v budúcnosti. Vzhľadom na progresívny charakter mnohých kardiovaskulárnych ochorení hrozí, že rozsah a náklady na ich liečbu budú vyššie, keď sa tieto ochorenia rozvinú a pridružia sa k nim komorbidity či komplikácie.

Celú štúdiu si môžete prečítať tu.