Ambulantnú kardiovaskulárnu rehabilitáciu (AKVR) uhradíme našim poistencom vtedy, keď s ňou na odporúčanie ošetrujúceho lekára začnú najneskôr do troch mesiacov po infarkte, bajpase, angioplastike, transplantácii srdca.

Ako jediná zdravotná poisťovňa uhrádzame túto rehabilitáciu na odporúčanie lekára aj pacientom s anginou pectoris, s diabetom 2. typu a s obezitou (BMI nad 30).

Ďalšie podmienky úhrady AKVR

•    pacient od hospitalizácie pre infarkt, bajpas, angioplastiku a transplantáciu ešte neabsolvoval kúpeľnú liečbu
•    pacient s anginou pactoris a diabetom 2. typu v danom kalendárnom roku ešte neabsolvoval kúpeľnú liečbu týkajúcu sa týchto diagnóz

Výmenný lístok nie je potrebný, pacient sa môže do Domu srdca objednať aj z vlastnej iniciatívy. Pre úhradu AKVR je potrebné len splnenie vyššie uvedených podmienok.

AKVR je preventívny program, ktorý zahŕňa fyzický tréning, poradenstvo, vzdelávanie pacientov a manažment rizikových faktorov. Zároveň pomáha pacientom aj po psychickej stránke nácvikom relaxácie a zvládania stresu. Jeho cieľom je znížiť úmrtnosť pacientov s chorobami srdca a ciev predovšetkým v období prvého a druhého roka od infarktu alebo od kardiochirurgického zákroku. Pomáha tiež zlepšiť kompenzáciu diabetu a znížiť nadmernú hmotnosť.

Vďaka pohybu menej liekov

Naše skúsenosti z praxe ukazujú, že ambulantná kardiovaskulárna rehabilitácia znižuje potrebu opakovanej hospitalizácie, opakovanej angioplastiky, rozsah farmakoterapie, zlepšuje  kvalitu života, náladu pacienta a jeho sebavedomie. V konečnom dôsledku je štatisticky evidentné zníženie celkovej aj kardiovaskulárnej mortality. Na znížení celkovej mortality sa podieľa aj zníženie výskytu onkologických ochorení pod vplyvom pravidelnej fyzickej aktivity. Pracujúce svaly totiž produkujú myokíny, z ktorých niektoré zlepšujú aj imunologický profil pacienta, a tým aj odolnosť voči vzniku onkologických ochorení,“ uviedol kardiológ a autor štandardov AKVR na Slovensku doc. MUDr. Štefan Farský.

Pravidelný kardiotréning má z dlhodobého hľadiska ochranný účinok aj u pacientov so stabilnou anginou pectoris, ktorým lekári odporučili angioplastiku, ale z rôznych dôvodov ju pacienti odmietli. Cvičiaci pacienti dokonca nemali horšiu prognózu ako tí, ktorí sa angioplastike podrobili.  Naopak, ich prognóza bola lepšia, ako u tých, ktorí angioplastiku síce absolvovali, ale žiadne liečebné zmeny do svojho životného štýlu nezaviedli.

Keďže pohyb je u ľudí so srdcovo-cievnymi chorobami liek, lekár musí správne nastaviť jeho dávkovanie, intenzitu a spôsob užívania. Tréningu predchádzajú dôkladné vyšetrenia a monitorovanie srdcovej činnosti prebieha počas celej doby cvičenia.

Ako vyzerá AKVR

Fyzický tréning vždy začína s najmenšou intenzitou, ktorá sa postupne zvyšuje v priebehu niekoľkých týždňov. Začína sa aeróbnym tréningom, ktorý je rozdelený na 3 až 4 časti. Každá  z nich trvá 10 až 15 minút a strieda sa záťaž na bicykli so záťažou na bežeckom páse a iných kardiotrenažéroch.

Keď pacient bez problémov zvláda aeróbny tréning, lekár mu predpíše aj silový tréning. Cviky sa vykonávajú 30 sekúnd pomaly a plynule, čo vychádza na 10 až 15 opakovaní.
Ak sa pacient nemôže zúčastniť riadeného tréningu v kardiologickom stacionári alebo keď u pacienta AKVR už končí, lekár mu predpíše tréning na doma, aby mohol ďalej sám pokračovať. 

Určí, akú srdcovú  frekvenciu by pacient nemal pri cvičení presiahnuť.
Aeróbny tréning by mal trvať aspoň hodinu a pacient by ho mal absolvovať trikrát do týždňa najmä vo forme chôdze, severskej chôdze  do kopcov alebo na bicykli. Pri kombinácii aeróbneho a silového tréningu celkové doba cvičenia za týždeň by mala byť od 180 do 300 minút.