Odklad účinnosti sa týka vybraných častí metodických usmernení č. 5/2015 (Metodické usmernenie o spracovaní a vykazovaní výkonov a lekárenských poukazov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou) a č. 4/2016 (Metodické usmernenie o elektronických chybových protokoloch spracovania dávok od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti).

1) Metodické usmernenie 5/9/2015

O spracovaní a vykazovaní zdravotných výkonov a lekárenských poukazov (optiky) poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou.

Vyplýva z neho, že poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vykážu poskytnutú zdravotnú starostlivosť podľa tohto metodického usmernenia prvýkrát za január 2024. Opravné a aditívne dávky za obdobia pred účinnosťou tohto metodického usmernenia budú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vykazovať podľa tohto metodického usmernenia po 1.2.2024.

V tomto metodickom usmernení dochádza k odkladu účinnosti (z 1.1.2024 na 1.4.2024) vykazovania nasledujúcich položiek:

a)    V dávke 753b – sa odkladá účinnosť vykazovania položiek:

  • cena za výkon fixne stanovená
  • cena bodu
  • celková cena za výkony
  • kód medicínskej služby
  • úroveň medicínskej služby
  • kód programu

b)    V dávke 751b – sa odkladá účinnosť vykazovania položiek:

  • cena za výkon fixne stanovená
  • cena bodu
  • celková cena za výkony.

Plné znenie nájdete na tomto odkaze.

2) Metodické usmernenie č. 4/2/2016

Elektronické chybové protokoly zo spracovania dávok od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Podľa neho zdravotná poisťovňa poskytne poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti informácie a dokumenty v rozsahu tohto metodického usmernenia prvýkrát za obdobie kalendárneho mesiaca január 2024.

V metodickom usmernení č. 4/2016 dochádza k odkladu účinnosti vykazovania položky n+8 cena neuznaná.

Plné znenie nájdete na tomto odkaze.

3) Dátové rozhranie pre vykazovanie výkonov v ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa DRG.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vykážu poskytnutú zdravotnú starostlivosť podľa tohto dátového rozhrania prvýkrát za január 2024. Opravné a aditívne dávky za obdobia pred účinnosťou dátového rozhrania, teda do 31.12.2023 (vrátane), budú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti po 1.2.2024 vykazovať podľa  dátového rozhrania 274d.

Plné znenie nájdete na tomto odkaze.