Napríklad opakované recepty u svojho pacienta už vidíte hneď medzi prvými liekmi. Vidíte dátum výberu lieku v lekárni, dátum najbližšieho výberu aj celkovú platnosť opakovaného receptu.

OR.png

Takto vyzerá nové zobrazenie zdravotníckej pomôcky

ZP.png

Lieky podané v ambulancii uvidíte takto

AMB.png

Doplnili sme aj čiarový kód. Vďaka tomu budete vedieť recepty lepšie identifikovať – napríklad v prípade ich storna.

Liekovú kartu si každý lekár môže otvoriť cez svoj softvér. Štandardne je nastavená tak, že zobrazuje 6 mesiacov, niektoré softvéry ju majú prednastavenú na rok. Toto obdobie si však môžete upraviť podľa svojich preferencií.