Väčšina z nás vníma, že situácia v slovenskom zdravotníctve nie je dobrá. Jeho riadenie bez dlhodobej stratégie a akejkoľvek hĺbkovej reformy sa podpisuje na nespokojnosti pacientov aj zdravotníckych zamestnancov.

V Dôvere chceme prispieť k tomu, aby sa veci menili k lepšiemu. Od roku 2019 realizujeme grantový program pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Raz ročne nás môžete požiadať o finančný príspevok až do výšky do 20-tisíc eur. Cieľom je využiť financie na modernizáciu a zlepšenie zdravotnej starostlivosti pre všetkých pacientov bez ohľadu na to, v akej zdravotnej poisťovni sú poistení.

300-tisíc eur na lepšie zdravotníctvo

Na jeseň sme vyhlásili ďalší ročník programu. O príspevok nás požiadalo takmer 400 ambulancií, nemocníc, polikliník, hospicov či domovov ošetrovateľskej starostlivosti. Každoročne narastajúci počet žiadateľov nám potvrdzuje, že zdravotníctvo na Slovensku si zaslúži omnoho viac pozornosti. Zo všetkých žiadostí sme vybrali 25 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí vďaka našej finančnej podpore zmodernizujú svoje priestory a zabezpečia si moderné prístrojové vybavenie do svojich ambulancií.

V roku 2023 podporíme tieto projekty

Žiadateľ
Výška príspevku (eur)
Čo podporíme
Ambulancia klinickej logopédie Logorea, Martin
3.000
Nákup pomôcok pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou.
Ambulancia liečebnej pedagogiky Prešov
1.450
Nákup pomôcok pre zlepšenie dorozumievania detí s obmedzenou alebo sťaženou komunikáciou.
Denné DRS, Nové Zámky
12.000
Nákup rehabilitačných prístrojov pre pacientov po operácii chrbtice.
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
20.000
Podpora komplexného projektu automatizácie liečebného procesu pacienta.
Detská poliklinika, Topoľčany
6.000
Renovácia priestorov čakární.
HENDI CENTRUM, Piešťany
15.000
Nový prístup k rehabilitácii pacientov prostredníctvom virtuálnej reality.
iDia, Nová Baňa
10.000
Manažment pacientov diabetickej ambulancie prostredníctvom moderných technológií.
JAL, Bratislava
20.000
Moderná diagnostika rizikových diabetických pacientov.
JSM, Moldava nad Bodvou
6.000
Nákup prístrojov na včasné zachytenie porúch zraku u detí.
MAFITA, Prešov
18.000
Nákup prístrojov na identifikáciu sluchových porúch u detských pacientov.
MINERAL-SLOVAKIA, Prešov
10.000
Nákup lôžok pre hospitalizovaných pacientov s pohybovými problémami.
MUDr. Ľubica Beňušková, Nitra
2.000
Nákup prístroja na včasnú diagnostiku pacientov s kožnými ochoreniami.
Národný ústav detských chorôb, Bratislava20.000
Rekonštrukcia detského psychiatrického stacionára.
Nemocnica AGEL Bánovce, Bánovce nad Bebravou
18.000
Nákup zdravotníckych prístrojov do pľúcnej ambulancie.

Nemocnica Alexandra Wintera, Piešťany
12.000
Zlepšenie starostlivosti pre pacientky a bábätká na gynekologicko-pôrodnickom oddelení.

Nemocnica s poliklinikou Ilava
15.000Zakúpenie mamografikcého prístroja.
ORTOPED, Prešov
15.000
Inovačná liečba pacientov s ochorením chrbtice.
OTOFON, Košice
15.000
Zakúpenie prístroja na diagnostiku sluchových porúch u detí.
PaF s.r.o. Ambulancia pneumológie a ftizeológie, Liptovský Hrádok
15.000
Zakúpenie prístroja na vyšetrenie bodypletyzmografie a difúznej kapacity pľúc.
Palas-Eye s.r.o. Očná ambulancia, Bratislava
5.000
Nákup prístroja na zlepšenie čitateľskej schopnosti u zdravých aj postihnutých detí s agrafiou, dyslexiou a dysgrafiou.
PeGEA, Žilina
20.000
Nákup videokolonoskopického prístroja.
Poliklinika Giraltovce
15.000
Rozšírenie služieb neurologicko-rehabilitačného centra o terapie určené pre pacientov po mozgových príhodách a pre hendikepovaných.
PROOKO, Košice
10.000
Rozšírenie prístrojového vybavenie očnej ambulancie.
SOMATO, Lučenec
15.000
Skvalitnenie diagnostiky ochorení prsníkov pomocou modernej diagnostiky.
Univerzitná nemocnica Bratislava
759
Zvýšenie dostupnosti aktuálnych informácii o diagnostickom a terapeutickom postupe pre lekárov infekčnej kliniky.

Viac o grantovom programe pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti nájdete na tejto stránke.