Pribudli podskupiny:

  • L7.3 g-aparát (indikácia imobilita)
  • G8.1 prístroj na kompresnú liečbu (indikácia lymfedém)

Celý zoznam aj s návodom, ako treba postupovať pri elektronickom predpisovaní pomôcok podliehajúcich schváleniu zdravotnou poisťovňou, si môžete stiahnuť tu.