Zmena najviac pomohla detským imunológom a alergológom, z ktorých každý, kto si vybral voliteľný parameter, si polepšil. Voliteľný parameter priniesol pozitívnu zmenu aj 67 % kardiológov, ktorí sa preň rozhodli.

Z imunológov a alergológov pre dospelých si polepšilo 44 percent, ale aj tí, čo ho nesplnili na sto percent vnímajú jeho výhody. 

„Som veľmi rada, že bol vybraný práve tento voliteľný parameter. Ja som si ho vybrala, keďže používam AIT ako štandardnú liečbu pre pacientov s chronickou alergickou rinitídou. Ak je pacient vhodný a podarilo sa identifikovať kauzálny alergén, na ktorý pacient klinicky reaguje a ak máme samozrejme na daný alergén dostupnú AIT. Síce som zistila, že spĺňam tento parameter len na polovicu, ale ako benefit vnímam, že náklady na AIT nebudú započítané do nákladov na liečbu pacientov. Toto vidím ako najväčší benefit pre celú našu odbornosť,“ vysvetlila imunologička a alergologička MUDr. Svetlana Hadvabová z Komárna.

Gynekológom stačí opraviť chybné vykazovanie

Zavedenie voliteľného parametra tiež ukázalo, že nie všetci gynekológovia vykazujú výkon potrebný na jeho splnenie správne. Preto si niektorí z nich nepolepšili. Stačí ale, aby nabudúce pri vyšetrení cytológie v rámci preventívnej prehliadky vykázali ako výkon steru č. 167 alebo č. 297 s diagnózami Z01.4, Z12.4 a podmienky parametra naplnia.

Našou motiváciou pre zlepšovanie kvality zdravotnej starostlivosti je presvedčenie, že krátkodobo zvýšené náklady v konečnom dôsledku prinesú zdravšieho pacienta, účelnejšie vynaložené prostriedky a úsporu v dlhodobom horizonte.

Ako si vybrať voliteľný hodnotiaci parameter

Do konca apríla 2023 si môžu lekári vybraných odborností opäť zmeniť jeden z hodnotiacich parametrov za voliteľný.

Ak si chcete parameter zmeniť, urobíte tak v službe DôveraLekárom v časti „Prehľad parametrov“. Po kliknutí na parameter sa vám zobrazí popis parametra aj metodika výpočtu.

Možnosť výberu vám pripomenieme aj notifikáciou a ak si to po čase rozmyslíte a budete sa chcieť vrátiť k pôvodnému parametru, počas obdobia voľby to máte možnosť urobiť. Po každej voľbe vám príde notifikácia o potvrdení zmeny hodnotiaceho parametra. Platný bude ten parameter, ktorý budete mať v DôveraLekárom zvolený na konci obdobia voľby.

Sledované obdobia ostanú rovnaké, ako doteraz, teda apríl - september a október – marec. Pre každé sledované obdobie sú obdobia voľby vždy prvé dva mesiace daného sledovaného obdobia - viď tabuľku v tomto článku.