Ďakujeme, že pri predpise zdravotníckych pomôcok s povinnosťou schvaľovania vopred využívate e-recept. (Podrobný návod ako na to nájdete tu.)

Všimli sme si však, že niektorí lekári pri predpisovaní neuvádzajú žiadne zdôvodnenie. Je pre nás aj pre vás veľmi dôležité, pretože vďaka zdôvodneniu vám môžeme pri revízii vyjsť v ústrety. Pri elektronickom predpisovaní ďalšej pomôcky nám preto, prosím, zdôvodnenie napíšte.

Zároveň vás chceme poprosiť, aby ste pacientovi nepredpisovali také pomôcky, pri ktorých nespĺňa indikačné obmedzenie. Nebudeme ich môcť schváliť.

Od kvality vypĺňania e-receptov závisí, o koľko ďalších pomôcok e-recept postupne rozšírime. Veríme, že ich bude stále viac.