Lekári prvého kontaktu

Pre zdravie vždy bola, je a bude najdôležitejšia prevencia. Lenže preventívne prehliadky dlhodobo využíva iba časť pacientov. Rôznymi spôsobmi sa ich snažíme motivovať, aby na preventívne prehliadky chodili pravidelne a oceňujeme aj snahu lekárov, ktorí robia to isté. Preto sme v každom kraji vybrali tých gynekológov, všeobecných lekárov pre dospelých a pre deti a dorast, u ktorých sme zaznamenali najvyšší počet vykázaných preventívnych prehliadok.

Špeciálne sme odmenili 9 % z celkového počtu lekárov týchto špecializácií – 256 z nich získalo darčekovú poukážku v hodnote 200 eur na nákup v e-shope, 16-ti získali poukaz na kúpeľný pobyt a TOP 10 sme ako poďakovanie venovali špičkový mobilný telefón.

Lekári špecialisti a ADOS

Pre úspešnú liečbu je nevyhnutné dostať sa k lekárovi včas. Preto sme osobitne odmenili tých lekárov špecialistov, ktorí nám vykázali najviac prvovyšetrených poistencov. Z celkového počtu „ŠAS-károv“ naše poďakovanie smerovalo k 306-tim, teda k zhruba 8 %.
Podobne ako „VAS-károm“, sme sa 16-tim poďakovali kúpeľnými poukazmi, 280-tim darčekovou poukážkou do e-shopu v hodnote 200 eur a TOP 10 sme odmenili špičkovými mobilnými telefónmi. Z ADOS sme za najkomplexnejšie poskytovanú zdravotnú starostlivosť odmenili 24.

 „V zdravotníctve vládne taká nestabilita a chaos, aký tu nebol dvadsať rokov. Vo financovaní, v rozhodovaní o kľúčových veciach. Nesmierne si vážime prácu každého lekára, ktorý napriek takýmto podmienkam venuje svojim pacientom maximálnu pozornosť a nadpriemernú starostlivosť. Cítime potrebu odmeniť ich za to aj inak, než len bežnými dohodnutými zmluvnými platbami. Je to gesto našej podpory,“ zdôraznil Martin Kultan, generálny riaditeľ Dôvery.

MUDr. Brešťanská, NR.jpg
 
MUDr. Kurti, KN.jpg

MUDr. Nagy, Nesvady.jpg
 
MUDr. Prokopová, KN.jpg

MUDr. Valacsai, Hurbanovo.jpg
 
cs.jpg