Pomôžu vám dodržiavať platnú legislatívu a predchádzať chybám pri indikovaní novej liečby.

1.    L01EX01 Sunitinib

Liek sa môže indikovať na liečbu gastrointestinálneho stromálneho tumoru (kód Dg C15*, C16*, C17*, C18*, C19*, C20*, C21*, C22.1, C22.7, C22.9, C23, C24*, C25*, C26*, C49.4, C49.5, C49.6, C49.8, C49.9), ak zlyhala liečba imatinibiummesilátom (L01EA01) alebo na liečbu karcinómu z renálnych buniek (Dg C64*).

2.    L01EX02 Sorafenib 200 mg

Pri indikovaní konkrétneho lieku je potrebné zohľadniť rozdielne registrované indikácie
uvedené v súhrne charakteristických vlastností.

V indikácii karcinóm štítnej žľazy (kód Dg C73) je plne hradený z verejného zdravotného poistenia iba liek Nexavar.

3.    L01EX02 Sorafenib 400 mg

Liek je indikovaný na liečbu hepatocelulárneho karcinómu a liečbu karcinómu z renálnych buniek. Pri predpise je nutné použiť tieto kódy Dg C22.0 alebo C64.