Až 120-tisíc našich poistencov „berie“ viac ako päť druhov liekov súčasne a dlhodobo, 14-tisíc užíva viac ako 10 druhov liekov a u 1 600 pacientov nastala kontraindikácia.
Celosvetovo, nielen na Slovensku, je evidovaný nárast užívania liekov.

Je to aj z dôvodu, že ľudstvo starne, vďaka moderným technológiám sa dožíva vyššieho veku, veľa ochorení vieme liečiť. Pribúdajú  chronické ochorenia. Približne od 65 roku stúpa počet pacientov, ktorí užívajú päť a viac druhov liekov, okolo 85 roku dosahujú vrchol.

Polyfarmácia však prináša viaceré riziká. Najvýznamnejším sú závažné nežiaduce interakcie, ktoré sa vyskytujú až u 85 % pacientov užívajúcich 8 a viac druhov liekov. Ďalšími rizikami sú zhoršenie funkcií vnútorných orgánov, zhoršenie kvality života a zvýšené riziko hospitalizácie.

Pomôže klinický farmakológ

Preto vám prinášame možnosť odoslať takýchto vašich pacientov k špecialistom v odbore klinická farmakológia alebo klinická farmácia na posúdenie farmakoterapie. Výsledkom tejto farmako-terapeutickej intervencie bude odporúčanie pre úpravu predpísanej liečby.
Doteraz bola skontrolovaná preskripcia u viac ako 250 pacientov, pričom takmer v dvoch tretinách prípadov boli odporúčané zmeny liečby, ako napr. vysadenie niektorých liekov alebo zmena dávkovania.

V prípade, že máte záujem odoslať pacienta zo svojho kmeňa na konzultáciu k špecialistovi, kontaktujte ambulanciu klinickej farmakológie Univerzitnej nemocnice v Martine na emailovej adrese [email protected].  Poskytnú Vám viac podrobností, aké informácie o pacientovi od vás budú potrebovať pred jeho samotným objednaním  na konkrétny termín.

Prehľad svojich pacientov s vyšším počtom užívaných liekov nájdete aj v službe DôveraLekárom po kliknutí na tento odkaz.

Pozrite si rozhovor s našou revíznou farmaceutkou Alenou Doršicovou – priblíži vám naše aktuálne dáta práve v spojitosti s polyfarmáciou.