Voliteľné hodnotiace parametre sú postavené na medicínskom základe, vychádzajú z odporúčaní a ambulantnej praxe a máte možnosť ovplyvniť ich pri svojej práci.

Podrobnosti nájdete v tomto článku.