Pri týchto kontrolách budeme vo zvýšenej miere uplatňovať algoritmy vyplývajúce z príslušných dokumentov zverejnených na stránke Centra pre klasifikačný systém DRG. To znamená:

  • Pravidlá kódovania chorôb a pravidlá kódovania zdravotných výkonov
  • Zoznam zdravotných výkonov
  • Pravidlá definujúce výpočet prípadového paušálu a pravidlá pre zlučovanie hospitalizačných prípadov
  • Katalóg prípadových paušálov

Táto zmena môže viesť k vyššiemu počtu potrebných opráv výkazov a to najmä v súvislosti s postupným prechodom na úhrady podľa DRG (Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vykonávanie úhrad podľa klasifikačného systému SK-DRG Číslo: S24447-2023-OKCÚS-1 zverejnené vo Vestníku MZ SR z 9. októbra 2023).