Viem, že nie všetko v našom zdravotníctve funguje bezchybne. Veď aj na viac ako 60 celoslovenských a regionálnych konferenciách, ktoré sa konali v tomto roku, väčšina príspevkov poukazovala na problémy, nedostatky a chyby v našom bielom odvetví.

Rozumiem, že zlá správa, zlá skúsenosť sa šíri ovela ľahšie a rýchejšie a chápem, že je dôležité hovoriť o negatívach, aby sme o nich vedeli, vyriešili ich a odstránili. Ale rovnako treba hovoriť aj pozitívnych veciach. Pretože tie motivujú nevzdať sa.

Vážení lekári, sestry, záchranári, všetci zdravotníci: Vaša práca prináša nádej, uzdravenie a nový život. Preto podobne, ako máme v rádiách kvótu na slovenskú hudbu, nech sa stane pravidlom, že aspoň malá časť každej konferencie bude venovaná vašim úspechom.

Som si istý, že je o čom hovoriť. Sme svedkami vašich výnimočných prínosov k liečbe, vašej oddanosti medicíne a obetovania celého života tejto náročnej profesii. A to vo výrazne horších podmienkach, než majú vaši kolegovia hneď vedľa v Českej republike. To, ako dokážete odvádzať skvelú prácu, je vlastne zázrak.

Celý rok sa v odborných diskusiach opakuje, že na zdravotníctvo dáva Slovensko o dve miliardy menej ako Česko. Usilujeme sa presvedčiť kompetentných o nevyhnutnosti zvýšenia platby za poistenca štátu, aby sme sa aspoň priblížili k našim susedom, ale stále bez úspechu. Vašu profesionalitu môžeme preto vzhľadom na dostupné zdroje len obdivovať.

Veď si len pripomeňme, ako nadšene sme rozprávali o pláne obnovy, ktorý mal výnimočne priniesť do slovenského zdravotníctva viac ako jednu miliardu eur. Nuž, v Čechách majú taký „plán obnovy“ každý rok.

Máme výrazne menej peňazí ako oni, ale výsledky, kvalitu, investície by každý na Slovensku chcel  rovnaké... Je to teda naozaj zázrak, že pri takom podfinancovaní je úroveň slovenského zdravotníctva aspoň taká, aká je. A za to patrí vďaka vám všetkým. Vaša práca a oddanosť sú jeho opornými piliermi.

Ďakujem vám za každý jeden deň, ktorý ste venovali medicíne a za každého jedného pacienta, ktorému ste pomohli. Chváľte sa. Máte sa za čo.


Marian Faktor

riaditeľ úseku vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti