Ako prví sa s ním ešte do konca tohto roka zoznámia poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorých sme vybrali do pilotného projektu. Ich postrehy nám pomôžu zmenu doladiť tak, aby bol prechod na nový spôsob zúčtovania pre každého jednoduchý a prínosný.

Aj keď zúčtovanie prezliekame do nového, moderného šatu, ponechávame všetky jeho funkcie, na ktoré ste boli zvyknutí. Logika a obrazovky zostali veľmi podobné, nahratie dávok a potvrdzovanie faktúr bude intuitívne.

A prečo ešte bude nové zúčtovanie lepšie?

  • dávky nahráte jednoduchšie, cez menej obrazoviek
  • rozhodnutie, či pripojíte k opravnej dávke aj zdôvodnenie s podkladmi na akceptovanie produktov, bude iba na vás
  • má nové kontroly na duplicitu dávky či duplicitu variabilného symbolu v danom období
  • ihneď sa vám zobrazí informácia o úspešnom alebo neúspešnom odoslaní dávky a príde vám aj emailom, resp. do schránky správ
  • v prípade, že ste využívali funkciu „Overenie dávok“ a dávka obsahuje formálne a obsahové chyby, bude iba na vás, či takúto dávku pošlete s chybami, alebo si tieto chyby opravíte vo svojom informačnom systéme a znova odošlete
  • pribudla možnosť zobraziť faktúry za viaceré obdobia
  • vami nastavený filter na faktúry ostane zachovaný aj keď sa z „Detailu faktúry“ vrátite späť do obrazovky „Faktúry“
  • faktúru budete môcť potvrdiť priamo z emailovej notifikácie

Pripájanie ostatných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti do nového zúčtovania v DôveraLekárom bude prebiehať postupne vo vlnách. A to k 1.2.2024, k 1.3.2024 a k 1.4.2024. Vždy s dostatočným predstihom budeme informovať všetkých poskytovateľov, ktorý termín je ten ich.