Od 1. marca 2021 platí nová kategorizácia zdravotníckych pomôcok, vďaka ktorej môžu zdravotné poisťovne pri splnení indikačných obmedzení* hradiť glukózové senzory aj detským pacientom s diagnózou diabetes mellitus 1.typu na intenzifikovanej inzulínovej terapii do dovŕšenia 19.roku veku. Nevyhnutnosť pripojiť k senzorom aj vysielače však už nová kategorizácia nezohľadňuje.

Aby rodičia nemuseli vysielače platiť v plnej výške, naša poisťovňa sa bude v odôvodnených prípadoch spolupodieľať na ich úhrade schvaľovaním žiadostí o výnimku.

Dlhodobo upozorňujeme na nesprávne nastavenie indikačných obmedzení a žiadame ich zmenu. Sme presvedčení, že senzory, a teda aj vysielače, by mali byť dostupné pre všetkých detských pacientov s diabetom 1. typu. Preto každú jednu žiadosť o výnimku posúdime individuálne.

Doplatok za vysielače

Keďže zákon neumožňuje na výnimku uhradiť plnú sumu za zdravotnícku pomôcku, ale iba jej časť, obrátili sme sa s požiadavkou o finančný príspevok aj na dodávateľov vysielačov, ktoré sú kompatibilné s kategorizovanými glukózovými senzormi v zmysle zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok k 1.3.2021.

V oboch prípadoch sa nám s dodávateľmi podarilo dohodnúť a rodičia tak za ne nemusia doplácať nič. Ide o vysielače:

  • V prípade súpravy vysielača D96995 Guardian Connect MMT-7820 s aplikáciou Guardian Connect CSS7200 pôjde o schválenie výnimky na 2 roky. 
  • V prípade vysielača D99352 Dexcom G6 pôjde o schválenie výnimky na 90 dní.

Ako posielať žiadosti o výnimku

Žiadosti nám posielajte len elektronicky, podrobný a prehľadný návod, ako na to, sme pre vás zhrnuli tu. My skontrolujeme, či je žiadosť v poriadku a následne ju do 5 pracovných dní schválime. Z vašej strany bude potom potrebné pacientovi vystaviť elektronický lekársky poukaz (e-recept) , aby rodič mohol v lekárni alebo výdajni zdravotníckych potrieb vyzdvihnúť schválenú zdravotnú pomôcku.

Vyhodnocovanie vám uhradíme

Keďže vyhodnocovanie kontinuálneho monitoringu glukózy je na lekárovi, od 1. marca sme ho zahrnuli do zazmluvnených výkonov. Aké sú podmienky úhrady tohto výkonu, si môžete prečítať v tomto článku.

* V čase indikácie senzorov nedostatočne kompenzovaný DM s HbA1c ≥ 7,5 % DCCT alebo výskyt závažných hypoglykémií o viac ako 30 %, vysoká glykemická variabilita > 36 % alebo SD > 3,0 mmol/l.