Pri ukladaní preskripčného záznamu ide o nasledovné kontroly (po kliknutí na daný typ kontroly sa vám zobrazia podrobnosti):

Veríme, že vyššie uvedené kontroly budú nápomocné všetkým zúčastneným stranám pri dodržiavaní platných legislatívnych noriem a pri nakladaní s prostriedkami verejného zdravotného poistenia.