Lekáreň nemôže zameniť nekategorizované lieky, pomôcky a potraviny za kategorizované.
Pri nedodržaní uvedeného postupu musí za takéto lieky, pomôcky a potraviny poistenec zaplatiť plnú sumu.

Príklad:

Zdravotnícku pomôcku s kódom B20436 - TENA Lady Normal savosť 300 ml, veľkosť 27,5x10,6 cm, á 24 ks, ktorý bol platný do 30.6.2022, nie je možné po tomto dátume v lekárni, resp. výdajni zameniť za pomôcku s kódom B0970A - Vložky inkontinenčné TENA Lady Normal 27,5 x10,6 cm, nasiakavosť 300 ml, á 12 ks, ktorý je platný od 1.7.2022.