Napríklad v roku 2019 (pred pandémiou) sa v kúpeľoch doliečilo cca 70-tisíc pacientov. V záujme transparentnosti a prehľadnosti zverejňujeme informácie potrebné k posúdeniu návrhu na kúpeľnú starostlivosť.