K jednotlivým skupinám a podskupinám pomôcok sme doplnili preskripčné obmedzenia. Ľahšie tak zistíte, ktoré pomôcky môžu predpisovať lekári s vašou odbornosťou, čím spolu predídeme ich zbytočnému zamietaniu.

Informáciu o tom, či sme vami predpísanú pomôcku schválili, dostanete ihneď po jej predpísaní. Prosíme, oznámte tento výsledok svojmu pacientovi aj v prípade schválenia, aj v prípade neschválenia. V prípade schválenia pomôcky si ju môže ísť váš pacient a náš poistenec ihneď vyzdvihnúť do výdajne.

Naše odporúčania:

  • Pri predpisovaní vozíkov a chodúľok uvádzajte ako indikáciu hlavnú aj vedľajšiu diagnózu imobilita (R26*). Iné diagnózy môžete uviesť do zdôvodnenia alebo do poznámky.
  • Pri predpisovaní dýchacích masiek k CPAP a BPAP ventilačným prístrojom navrhujte ich až po 12 mesiacoch používania prístroja. A to z toho dôvodu, že k novému prenájmu dýchacieho prístroja dostáva poistenec automaticky aj novú masku.
Podrobné zhrnutie, aké pomôcky je možné predpísať a schváliť online a ako presne postupovať, si stiahnite tu.