Rodičia nemusia informovať zdravotnú poisťovňu o narodení dieťaťa, dozvieme sa to automaticky z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Následne ho zaevidujeme ako nášho poistenca, vydáme mu preukaz poistenca a pošleme ho poštou na adresu trvalého pobytu bábätka.

Ak rodičia neplánujú dieťaťu vybrať inú poisťovňu, nie je potrebné vypisovať žiadnu prihlášku.

Ak sa novorodenec narodí v zahraničí a nemá hneď vydaný slovenský rodný list, odporúčame rodičom kontaktovať zdravotnú poisťovňu matky z dôvodu potreby podania prihlášky. Inak sa môže stať, že informácia o narodení dieťaťa môže do poisťovne doraziť až o dva mesiace.

Ak sa rodičia rozhodnú poistiť svoje práve narodené dieťa v inej zdravotnej poisťovni, je potrebné vypísať prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne. Táto zmena bude platiť od 1. januára nasledujúceho roka. Dovtedy bude novorodenec poistený v poisťovni matky.

Ako podať prihlášku

  • elektronicky na našom webe
  • na zákazníckej linke 0850 850 850
  • osobne v ktorejkoľvek pobočke
  • poštou na adrese DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra

Potrebné doklady

  • doklad totožnosti zákonného zástupcu novorodenca
  • rodné číslo dieťaťa (z rodného listu)

Kedy sa stane prepoistený novorodenec našim poistencom

Podať prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne za svoje bábätko môžu rodičia kedykoľvek. Ak to stihnú najneskôr do 30. septembra, našim poistencom sa stane od 1. januára nasledujúceho roka.