Každé indikačné obmedzenie má k svojej textovej časti pridelený kód. Pokiaľ má liek v indikačnom obmedzení uvedených viacero indikácií, môže mať jeden liek priradených aj viacero kódov indikačného obmedzenia.

Preto pre správne vykázanie poskytnutej zdravotnej starostlivosti musí byť spolu s liekom vykázaný aj určený kód indikačného obmedzenia.

To, či liek má, alebo nemá platné indikačné obmedzenie, si môžete zistiť v platnom Zozname kategorizovaných liekov, ktorý vydáva MZ SR každý mesiac. Prípadne túto informáciu nájdete vo svojich  informačných systémoch.

Tieto zmeny nadobudli účinnosť 1.1.2024 v zmysle Novely č.9 Metodického usmernenia č.5/8/2015, Článok č.5. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vykazujú poskytnutú zdravotnú starostlivosť podľa tohto Metodického usmernenia prvýkrát už za január 2024.

V prípade, že nebude v dávke uvedený správny kód indikačného obmedzenia, vykázaný riadok bude automaticky odmietnutý s chybou „ SR082 - Kód indikačného obmedzenia nie je vykázaný“.

V takomto prípade je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti oprávnený podať opravnú dávku s uvedením správneho kódu indikačného obmedzenia najneskôr do 180 dní od dátumu odmietnutia.