V DôveraLekárom si stačí otvoriť Pomocníka, v ňom Zoznam sprievodcov a následne Zúčtovanie dávok. Podrobný manuál pre zasielanie dávok nájdete aj na tomto odkaze. Ak máte nezodpovedané otázky, môžete nám ich zanechať prostredníctvom schránky správ alebo kontaktovať nás priamo na telefónnom čísle 0800 150 155.

Hladký presun vďaka vám

Veľkú zásluhu na tom, že presun zúčtovania do DôveraLekárom prebehol hladko, máte aj vy. Od novembra 2023 do mája 2024 sme zorganizovali 8 webinárov, ktorých sa v priemere zúčastnil takmer každý tretí poskytovateľ využívajúci túto webovú aplikáciu.

Tiež sme pripravili pre poskytovateľov lekárenskej zdravotnej starostlivosti krátky videonávod, vďaka ktorému sa mohli zoznámiť s procesom potvrdzovania faktúr v novom prostredí DôveraLekárom.

Poskytli ste nám cennú spätnú väzbu. Ďakujeme. V budúcnosti plánujeme ďalšie zlepšenia, ktoré vám pri odosielaní dávok a potvrdzovaní faktúr ešte viac uľahčia prácu.